กฟผ.โชว์โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

กฟผ.โชว์โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

       01 (9) 02 (5) 03 (6) 04 (4) 05 (6) 06 (7) 07 (6)     นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เตรียมเข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” TIVE final_๑๗๐๘๑๕_0006ในระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 256008 (3) โดยงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินี้ เป็นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ มีการรวบรวมเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาจัดแสดงเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ09 (4) โดยคาดว่าจะมีเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถานบันต่างๆ เดินทางมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน โดยปัจจุบัน กฟผ. ได้นำร่องดำเนินโครงการพัฒนา Smart Grid ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งถือเป็นการตอบรับนโยบาย “Energy 4.0” ของกระทรวงพลังงาน และเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็น “ไทยแลนด์ 4.0”10 (3) ในอนาคต สำหรับพื้นที่การจัดแสดงแบ่งเป็น 8 โซน ผู้เข้าชมจะเหมือนถูกพาให้ก้าวผ่านกาลเวลาไปยังเมืองอัจฉริยะ Smart City แห่งโลกอนาคต โดยต้องเริ่มเดินทางตามลำดับตั้งแต่ โซน 1 : การเดินทางสู่โลกอนาคต ซึ่งเป็นจุดให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของ Smart Grid และ Smart City ก่อนเข้าสู่ 11 (3)โซน 2: อุโมงค์กาลเวลา ซึ่งถูกออกแบบเป็นอุโมงค์ LED ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังเดินทางเข้าสู่โลกเเห่งอนาคตเพื่อไปยัง โซน 3: บ้านอัจฉริยะ เป็นการจัดแสดงบ้านจำลองที่มีระบบอัจฉริยะ สามารถสั่งการเเละควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ12 (2) ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone โซน 4: Hospital เป็นการจำลองสถานการณ์การขาดไฟฟ้าฉุกเฉินในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า และการนำ Smart Grid มาแก้ปัญหา โซน 5: โรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นพลังงานหมุนเวียนรูปแบบหนึ่ง15 ที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์อย่างได้ผล โดยมีการจำลองสถานที่ตั้งของกังหันลมเพื่อให้ความรู้ระบบการทำงานของกังหันลมในการเปลี่ยนพลังงานลมเป็นกระเเสไฟฟ้า โซน 6: จุดกำเนิดพลังงานเเสงอาทิตย์17 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ในการแปลงแสงจากดวงอาทิตย์ให้เป็นกระเเสไฟฟ้า โซน 7: ศูนย์รวมพลังงานแห่งโลกอนาคต เป็นโซนให้ความรู้เกี่ยวกับ Smart Grid และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ พลังลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อนเข้าสู่โซนสุดท้าย14 (2) โซน 8: ทำความรู้จัก “พลังงานแห่งโลกอนาคต” ซึ่งเป็นการสรุปภาพรวมและแนวโน้มการพัฒนาพลังงานในอนาคต16S__16760867 “กฟผ. ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 แวะเข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่การจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ กฟผ. ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ Smart Grid และแนวทางการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในอนาคตเท่านั้น แต่จะยังได้รับความรู้และสาระบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย” ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »