กรมการท่องเที่ยวจัดพิธีบวงสรวงและสถาปนากรมการท่องเที่ยวครบรอบ 17 ปี

กรมการท่องเที่ยวจัดพิธีบวงสรวงและสถาปนากรมการท่องเที่ยวครบรอบ 17 ปี
www.Thainewsvision.com
พาฝัน ปิ่นทองS__29384719กรมการท่องเที่ยว ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง
และร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 17 ปี วันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ณ อาคารกรมการท่องเที่ยว สนามศุภชลาศัย โดยมีนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีS__29384720 S__29384721 S__29392916พร้อมด้วย นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ และนางสาวพิตรจิรา มณีเนตร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยว ร่วมทำบุญ ประกอบพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า งานด้านการท่องเที่ยวถือเป็นงานที่สำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ จะเห็นได้ว่ารายได้หลักที่เข้าสู่ประเทศส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา ถือได้ว่ากรมการท่องเที่ยวเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศนับล้านล้านบาทต่อปีS__29392900นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวยังดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยเชื่อมโยง การท่องเที่ยวนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐ ได้สะดวกมากขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสากล พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และนำไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ DSC_0134S__29392919S__29392911อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันครบรอบ 17 ปี วันสถาปนากรมการท่องเที่ยวนี้ ได้ถือโอกาสมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้มีคุณูปการ ต่อกรมการท่องเที่ยว จำนวน 7 ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนผลักดันให้งานหลายๆ ด้าน ของกรมการท่องเที่ยวประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมา และมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ จำนวน 2 คน ซึ่งได้รับคัดเลือกว่าเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยS__29392920ความซื่อสัตย์ เสียสละ อุทิศเวลา เพื่อปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ และมีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ ได้เชิญชวนผู้มาร่วมงานร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมการท่องเที่ยว เพื่อจะนำไปบริจาคให้องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรกรมการท่องเที่ยวด้วย

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »