กรมการท่องเที่ยวจับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองหัวหินรณรงค์ “ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกที่” รับเทศกาลสงกรานต์

กรมการท่องเที่ยวจับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองหัวหินรณรงค์ “ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกที่” รับเทศกาลสงกรานต์
www.Thainewsvision.com
พาฝัน  ปิ่นทอง383526กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเมืองหัวหิน
จัดกิจกรรมรณรงค์ “ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกที่” รับเทศกาลสงกรานต์ โดยมีเทศบาลเมืองหัวหินและ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงผู้ให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะ ทั้งผู้ให้บ ริการแท็กซี่ รถสองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และสามล้อ ร่วมกันรณรงค์เรื่องความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์สายด่วนกรมการท่องเที่ยว หมายเลข0-2401-1111แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ383527นางสาวพิตรจิรา มณีเนตรรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกที่” โดยมีผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหัวหิน และตัวแทนผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวทั้งที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงผู้ให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะ383518 ทั้งผู้ให้บริการแท็กซี่ รถสองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และสามล้อในเมืองหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานีรถไฟหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา383509383514นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ ทำให้แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งประสบปัญหาในการรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีจำนวนมากส่งผลให้การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอาจทำได้ไม่ทั่วถึง383515กรมการท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซ้ำอีก จึงได้จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกที่” ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งแนะนำนักท่องเที่ยวให้รู้จักป้องกันตนเองจากความไม่ปลอดภัย383520ในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจแฝงมาในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวรวมถึงเชิญชวนผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอันจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย เป็นธรรม และยั่งยืนอย่างแท้จริง383517นอกจากการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว กรมการท่องเที่ยวยังได้ร่วมรณรงค์และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตระหนักถึงการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกด้วย 383522กิจกรรม “ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกที่” ที่กรมการท่องเที่ยวจัดขึ้นในวันนี้ เป็นกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้383523383516 ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลเดินทางมาท่องเที่ยวในหัวหิน รวมทั้งประชาชนอีกจำนวนมากที่ใช้เส้นทางผ่านอำเภอหัวหินเพื่อกลับบ้านในช่วงเทศกาลดังนั้นเทศบาลเมืองหัวหินและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ทั้งผู้ให้บริการแท็กซี่ รถสองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และสามล้อ ในเมืองหัวหิน383521จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เรื่องความปลอดภัย และประชาสัมพันธ์สายด่วนกรมการท่องเที่ยว หมายเลข 0-2401-1111 แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติในครั้งนี้

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »