กรมการท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณี“ใส่ขันดอก อินทขีล” โชว์ความเป็นล้านนา สอดรับนโยบายรัฐปีท่องเที่ยววิถีไทย

กรมการท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณี“ใส่ขันดอก อินทขีล”

โชว์ความเป็นล้านนา สอดรับนโยบายรัฐปีท่องเที่ยววิถีไทย66

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายกำหนดให้ปี2558 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” (2015 DISCOVER THAINESS) เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์จากงาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ตามท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ให้คนไทยได้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเป็นมิตรไมตรีตามแบบฉบับวิถีของคนไทยออกไปสู่สายตาประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ รวมไปถึงชาวต่างชาติให้ได้มีโอกาสรับรู้และเห็นถึงอารยธรรมการดำเนินชีวิตภายใต้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีไทย เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นให้ยังคงสืบไปอีกยาวนาน11

โดยประเพณี“ใส่ขันดอก อินทขีล” ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก็เป็นหนึ่งในหลายประเพณีไทยล้านนา ที่มีการนำเสนอเรื่องราวอีกประเพณีที่สืบทอดกันมาจากความเชื่อความศรัทธา ในเรื่องของการบูชาสักการะเสาอินทขีล หรือเสาหลักเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อยู่ดีกินดี เกิดความความสุขในทุกๆ ด้านแก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมายาวนานแต่โบราณกาล ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงจะต้องสืบทอดและอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป33

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า บทบาทของกรมการท่องเที่ยวในการสืบสานและอนุรักษ์งานประเพณี“ใส่ขันดอก อินทขีล” สืบเนื่องมาจากในปี 2558 นี้ รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการท่องเที่ยวด้วยการกำหนดให้เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” (2015DISCOVER THAINESS) เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ในการดำเนินชีวิตตามแบบฉบับวิถีของคนไทย ทั้งในด้านความรัก ความสามัคคี ความปลอดภัยที่แสดงออกมาให้เห็นถึงความเป็นมิตรไมตรี ความรื่นเริง ความเป็นอยู่ และความเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันเป็นเสน่ห์ของคนไทย ที่ยากจะประเทศไทยในโลกนี้เหมือน22

โดยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณี“ใส่ขันดอก อินทขีล” ดังกล่าว เป็นเพียงส่วนหนึ่งในภารกิจของกรมการท่องเที่ยว ที่จะต้องร่วมสนับสนุนสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลกับการเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประเพณีดังกล่าวเกิดความเชื่อมโยงกันในแต่ละท้องถิ่น ภายใต้เป้าหมายและนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนแต่ละจังหวัดให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายตัวเลขนักท่องเที่ยวในปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 28ล้านคน ซึ่งยอดนักท่องเที่ยวในขณะนี้เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มถึง 24%โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น เป็นนักท่องเที่ยวจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี รัสเซีย และประเทศในแถบยุโรป เป็นต้น44นอกจากบทบาทหลักๆ ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การร่วมจัดงานประเพณีต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว ที่โฟกัสไปที่งานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ อีกบทบาทสำคัญของกรมการท่องเที่ยวก็คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมบริการสินค้าในท้องถิ่น และการพัฒนาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือธุรกิจนำเที่ยว และการจัดระเบียบเรื่องความปลอดภัย รวมไปถึงการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ออกไปให้คนทั่วโลกได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในหลายแง่มุม สุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

55

สำหรับงานสืบสานประเพณี“ใส่ขันดอก อินทขีล” ในปีนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความสุขภายใต้วิถีไทยอย่างแท้จริง โดยการเปิดงานในวันแรกก็มีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาสักการบูชาเสาอินทขีล หรือเสาหลักเมืองกันอย่างเนืองแน่น อย่างไรก็ตามสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยที่มาเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ ก็สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวชมงาน โดยภายในงานนอกจากจะได้สักการะเสาหลักเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้ว ยังได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนล้านนาที่สืบทอดกันมาผ่านงานศิลปะ ที่บ่งบอกถึงความเป็นอายรธรรมล้านนาอีกมากมาย อาทิ การทำร่ม ศิลปะการปั้นคนโท ศิลปะเครื่องเขิน ศิลปะการทำโคมยี่เป็ง เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังจะมีอาหารล้านนาเลื่องชื่อไว้ให้ชิม ช็อป กันตามอัธยาศัย ในช่วงระหว่างวันที่14-21 พฤษภาคม 2558 นี้

 

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »