กรมการศาสนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา​พร้อมจัดพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563

กรมการศาสนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา​พร้อมจัดพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_2027
IMG_2040 IMG_2041 IMG_2042 IMG_2044IMG_2047 IMG_2048 IMG_2049 IMG_2050 IMG_2051 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา ที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563 และพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นIMG_2071IMG_2066IMG_2072IMG_2072 IMG_2073 IMG_2074IMG_2081
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และมอบโล่รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพ นาย สด แดงเอียด อธิบดีกรมศาสนา คุณ ศุภรดา เลิศอรรฆากร (ทาริกา ธิดาทิพย์)รับเข็มเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครIMG_2085 IMG_2088IMG_2090 IMG_2093IMG_2094
​ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 และประกาศเกียรติคุณของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นผู้เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา กำลังทรัพย์ และเวลาอันมีค่าเพื่อทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา IMG_2111 IMG_2109 IMG_2107 IMG_2106IMG_2104 IMG_2103 IMG_2102 IMG_2101IMG_2117
พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และมอบโล่รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563IMG_2016 IMG_2017 IMG_2018IMG_2022IMG_2024 IMG_2025 IMG_2026 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่ได้รับการคัดเลือก และเด็กเยาวชนที่ชนะการประกวดตลอดถึงเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลังสืบไป.
# กรมการศาสนา
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
#กระทรวงวัฒนธรรม

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »