กรมพลศึกษาเตรียมจัด Peace Game ประจำปี 62 ส่งเสริมฟุตบอล และมวยไทย สานสัมพันธ์ จังหวัดชายแดนใต้

กรมพลศึกษาเตรียมจัด Peace Game ประจำปี 62
ส่งเสริมฟุตบอล และมวยไทย สานสัมพันธ์ จังหวัดชายแดนใต้
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_8485
 
IMG_8530IMG_8513 IMG_8511IMG_8507ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เผยว่า “นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาต่างๆ ในพื้นที่ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันฟุตบอลในระดับตำบล รวม 290 ตำบล ของจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ4 อำเภอ สงขลา ที่ผ่านมามีเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่รวมกว่า 400,000 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งกีฬาฟุตบอล และมวยไทย เป็นจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่IMG_8486 IMG_8487 IMG_8488 IMG_8493
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงตระหนัก ถึงปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเห็นควรยกระดับการจัดการแข่งขันฟุตบอล และกีฬามวยไทย ให้ลงไปสู่พื้นที่ในระดับตำบล เพื่อสอดคล้องกับแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เกิดความรัก ภาคภูมิใจและหวงแหนในท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ มีความเข้าใจการดำเนินการงานภาครัฐ ยอมรับ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มขึ้นIMG_8522
IMG_8519IMG_8528สำหรับการจัดโครงการ “แข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข (PEACE GAME กีฬาสร้างฝัน เพื่อสันติสุข)”ประจำปีงบประมาณ 2562 จะจัดขึ้นประกอบด้วยหลายหน่วยงานดำเนินการรับผิดชอบประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า,สำนักงานบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, สถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตยะลา, จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, ท้องถิ่นจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา,IMG_2653IMG_2644 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, อำเภอทุกอำเภอภายใน จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 จังหวัดสงขลา และ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา โดยกำหนดการคิกออฟจัดกิจกรรมช่วงเดือนมีนาคม และจัดรอบไฟนอลในเดือนสิงหาคม 2562 นี้” ดร.ปัญญา กล่าวทิ้งท้าย

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »