กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงานแสดงสินค้า Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ”ระหว่างวันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2563 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซนลิฟต์แก้ว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงานแสดงสินค้า Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ”ระหว่างวันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2563 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซนลิฟต์แก้ว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 กรุงเทพมหานคร
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_1082
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้า Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 กรุงเทพมหานคร”IMG_1004 IMG_1005IMG_1002IMG_1022 IMG_1025
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศไทยอยู่ระดับที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคไว้ได้ในระดับหนึ่ง และมีความจำเป็นในการลดผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมIMG_1037 IMG_1036IMG_1038IMG_1056 เพื่อให้มีการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะใช้ระบบสหกรณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนIMG_1117IMG_1118IMG_1092IMG_1090IMG_0969 IMG_0973IMG_0983IMG_1123IMG_1132IMG_1131IMG_1130IMG_1129IMG_1146IMG_1145IMG_1135IMG_1138ดังนั้นทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ประกอบการภาคเอกชน และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรออนไลน์IMG_0877 IMG_0883 IMG_0887 IMG_0888IMG_0894 IMG_0896 IMG_0897 IMG_0902 IMG_0908 IMG_0912IMG_0915 IMG_0916 IMG_0924 IMG_0925 IMG_0927IMG_0934 IMG_0935 IMG_0936 IMG_0939 IMG_0942 IMG_0948 IMG_0955 IMG_0961 IMG_0962 IMG_0965 IMG_0966IMG_1044พร้อมทั้งยังช่วยให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภค ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทำให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรอย่างยั่งยืนIMG_1150 IMG_1153IMG_1162IMG_1159IMG_1166IMG_1160
โดยภายในงานจะพบกับสินค้ามีคุณภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ เช่น ทุเรียน ลองกองตันหยงมัส ส้มโชกุน มังคุด สะตอ มังคุด ลำไย เงาะ ฝรั่ง ชมพู่ มะพร้าวน้ำหอม ผักออแกนิก ผักปลอดภัย มันเทศญี่ปุ่น อาหารทะเลแปรรูป และยังมี สินค้าเนื้อ นม ไข่ เนื้อโคขุน เบเกอร์รี่ ไอศกรีม ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ข้าวไรซ์เบอรี่ สินค้าเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และหมอนยางพารา ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2563 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซนลิฟต์แก้ว เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 กรุงเทพมหานคร

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »