“กรมเจ้าท่า”ปล่อยทีมปฏิบัติการเข้มความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมเปิดบริการสายด่วน 1199 ตลอด 24 ชม.คืนเทศกาลลอยกระทง

“กรมเจ้าท่า”ปล่อยทีมปฏิบัติการเข้มความปลอดภัยทางน้ำ
พร้อมเปิดบริการสายด่วน 1199 ตลอด 24 ชม.คืนเทศกาลลอยกระทง
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_7400IMG_7402
 IMG_7540กรมเจ้าท่า ได้จัดพิธี ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ในคืนวันลอยกระทง และการปฎิบัติการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมการโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ (CCTV ) ในวันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562IMG_7396 IMG_7397 IMG_7398IMG_7434 IMG_7433 IMG_7432IMG_7435 IMG_7436 IMG_7438 IMG_7439 IMG_7440) โดยมี นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฎิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ IMG_7464IMG_7466IMG_7463IMG_7467IMG_7472 IMG_7475 IMG_7476 IMG_7480 IMG_7482 IMG_7485โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการควบคุมจัดการจราจรเรือให้บริการข้ามฝาก เรือบริการนักท่องเที่ยว เรือภัตตาคาร ท่าเรือ และโป๊ะเทียบเรือสำคัญๆที่เปิดให้บริการกับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาร่วมเทศกาลตลอดเส้นทางที่ประกาศเป็น เขตควบคุมการเดินเรือในแม่เจ้าพระยา รวมถึงพื้นที่ริมน้ำในต่างจังหวัดที่มีการจัดเทศกาลลอยกระทงทั่วประเทศIMG_7488 IMG_7492 IMG_7494 IMG_7501IMG_7503 IMG_7511 IMG_7513 IMG_7518 IMG_7519
“ทั้งนี้กรมฯ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าของเรือบริการ และผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมของเรือ ให้มีความปลอดภัย และมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยบนเรือ เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงยาง ให้เพียงพอ ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมการเดินเรือ พร้อมกับให้เจ้าของโป๊ะตรวจสอบความแข็งแรง มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการบนโป๊ะให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของการรับน้ำหนัก และจะมีการประเมินผลการดำเนินงานในปีนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในปี 2563 ต่อไป”IMG_7409 IMG_7410 IMG_7411 IMG_7412 IMG_7414 IMG_7417
สำหรับการดำเนินงาน ของทีมชุดปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้ทำการปล่อยเรือตรวจการณ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 10 ลำ ประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 2 ลำ เรือรักษาการณ์ประจำพื้นที่ จำนวน 8 ลำ เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ จำนวน 61 ท่าเรือ กำลังพล 180 คน สำหรับในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1–7 และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา จำนวน 41 ศูนย์ เรือตรวจการณ์ จำนวน 52 ลำ รวมกำลังพลทั้งสิ้น จำนวน 938 นาย เรือตรวจการณ์ จำนวน 62 ลำIMG_7546 IMG_7547 IMG_7549 IMG_7551 IMG_7552 IMG_7568 IMG_7569 IMG_7573 IMG_7574 IMG_7576 IMG_7578 โดยมีกรมเจ้าท่าจะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ขณะเดียวกันกรมเจ้าท่ายังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ ศูนย์ควบคุมการโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ (CCTV) อาคาร 2 ชั้น 6 เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ออกมาท่องเที่ยวและใช้การสัญจรทางน้ำอีกด้วยIMG_7531 IMG_7534 IMG_7535 IMG_7530 IMG_7529 IMG_7528
นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น ท่าเรือเอเชียทีค ท่าเรือไอคอนสยาม ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือตลาดยอดพิมาน และ ท่าเรือสะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) ในส่วนของภูมิภาคยังได้มีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา จำนวน 61 ศูนย์พร้อมเปิดสายด่วนแจ้งเหตุได้ที่ 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »