กรมเจ้าท่า” เปิดงานวันทางทะเลโลกปี 62 ดึงสตรี มีบทบาทในวงการเดินเรือไทย ทัดเทียมตลาดเดินเรือสากล

กรมเจ้าท่า” เปิดงานวันทางทะเลโลกปี 62 ดึงสตรี มีบทบาทในวงการเดินเรือไทย ทัดเทียมตลาดเดินเรือสากล
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_3640
นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงานวันทางทะเลโลกปี 62 พร้อมกล่าวว่าในปีนี้ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในภาคการขนส่งทางน้ำหรือ “Empowering Women in the Maritime Community”IMG_3646 เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ซึ่งเป็นทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติIMG_3593 IMG_3594 IMG_3595 IMG_3596 IMG_3599
IMG_3615 IMG_3616 IMG_3623 IMG_3624 IMG_3629ได้กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันทางทะเลโลก หรือ World Maritime Day
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมฯได้จัดกิจกรรมวันทางทะเลโลกต่อเนื่องทุกปี และปีนี้
ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งทางน้ำตามข้อตกลงของ IMO ซึ่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในสมาชิก โดยกรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในอาชีพการขนส่งทางน้ำมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน เนื่องจากที่ผ่านมาสายอาชีพดังกล่าวส่วนใหญ่ล้วนมีแต่ผู้ชายที่เข้ามาประกอบอาชีพIMG_3652 IMG_3653 IMG_3655
“บทบาทของผู้หญิงในวงการเดินเรือเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในระดับสากล เพราะถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชาย ซึ่งไทยเองในฐานะที่เป็นสมาชิก IMO พร้อมที่จะเปิดกว้างให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เห็นได้จากขณะนี้ กิจการเดินเรือโดยสารหลายราย มีผู้หญิงเป็นผู้บริหารระดับสูง และยังเป็นเจ้าของกิจการIMG_3656 IMG_3659 IMG_3660 IMG_3661 IMG_3662 IMG_3663และยังพบว่า มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกัปตันเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่าความสามารถของผู้หญิงไทยสามารถปฏิบัติการ และบริหารงานในกิจการเดินเรือได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเช่นเดียวกัน”นายสมศักดิ์กล่าวIMG_3667 IMG_3668 IMG_3678
ทั้งนี้การขนส่งทางทะเลและทางเรือ มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลก เนื่องจากการใช้บริการขนส่งทางน้ำ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็น 90% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ถือระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และต้นทุนต่ำ ทำให้การขยายกองเรือระหว่างประเทศ มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเช่นกัน ขณะเดียวกันกรมฯต้องดำเนินการดูแลในเรื่องของความปลอดภัย และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการเดินเรือ โดยการเข้าไปตรวจสอบการบริหารจัดการขยะบนเรือ และแนวทางการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีในการทำความสะอาดเรือIMG_3682 IMG_3683 IMG_3686
เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่บรรจุไว้ในแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »