กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งมอบ “ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR)” ให้สำนักการแพทย์ กทม.รับมือโควิด-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งมอบ “ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR)” ให้สำนักการแพทย์ กทม.รับมือโควิด-19
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_9573 IMG_9574 IMG_9575
 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งมอบ “ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR)” ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ“อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID–19” ให้แก่ สำนักการแพทย์ กทม. รับมือการระบาดของโควิด-19IMG_9589 IMG_9590 IMG_9591 IMG_9592
ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรค
แบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR)”IMG_9629 IMG_9630 IMG_9632IMG_9634 IMG_9639 IMG_9640 ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID –19” ให้แก่ กรุงเทพมหานคร และ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับIMG_9605 IMG_9613 IMG_9614 IMG_9617IMG_9599IMG_9597 IMG_9598
IMG_9643 IMG_9645 IMG_9647 IMG_9650IMG_9653IMG_9575ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า หลังจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ส่งมอบชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) และ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID –19 ให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHostNet) และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลศิริราช และมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเห็นผลได้ชัด จากนั้นมีหลายหน่วยงานแสดงความต้องการนวัตกรรมดังกล่าวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID –19 จึงเป็นที่มาของการส่งมอบนวัตกรรมทั้งสองในครั้งนี้IMG_9548ทั้งนี้ ในส่วนของชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) นั้น ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ หัวหน้าโครงการวิจัยชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง
IMG_9577 IMG_9580 IMG_9582 IMG_9584 IMG_9585 IMG_9588 IMG_9587 IMG_9586 ได้ร่วมส่งมอบนวัตกรรมดังกล่าวให้แก่ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครส่วน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID–19 ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นั้น ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบให้แก่ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครIMG_9570IMG_9528IMG_9540IMG_9531 IMG_9532 IMG_9533 IMG_9534 IMG_9535 IMG_9554
IMG_9555IMG_9564 IMG_9558IMG_9556สำหรับนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือนวัตกรรมชุด PAPR นั้น เป็นผลงานจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. โดยเป็นนวัตกรรมชุดพัดลมและหน้ากากครอบศีรษะ ซึ่งหน้ากากครอบศีรษะจะทำงานร่วมกับพัดลมขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรีดูดลมผ่านไส้กรองอากาศคุณภาพสูงหรือเฮปา (HEPA Filter) เพื่อกรองอนุภาคและไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ขนาด 0.3 ไมครอน และนวัตกรรมชุด PAPR นี้ ยังผ่านการทดสอบการรั่วซึมจากบริษัท Q&E International และได้รับใบรับรองความปลอดภัย 100% จากบริษัทดังกล่าว โดยมีต้นทุนราคาชุดละ 9,000 บาท มีอายุการใช้งาน 180 วัน

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »