กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผนึกพันธมิตร เปิดค่ายเยาวชนด้านไอซีทีใหญ่สุดในประเทศ“Thailand ICT Youth Challenge 2018ปี 5”

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผนึกพันธมิตร
เปิดค่ายเยาวชนด้านไอซีทีใหญ่สุดในประเทศ“Thailand ICT Youth Challenge 2018ปี 5”
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_5696
ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)จัดโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5” IMG_5664IMG_5669IMG_5660IMG_5659ซึ่งเป็นค่ายเยาวชนไอซีทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้โจทย์จากองค์กรและแบรนด์ชั้นนำ “เมื่อภาพลักษณ์ของแบรนด์และองค์กรของคุณ จะกว้างไกลกว่าที่คิด และจินตนาการ ผ่านการสร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาเป็น Digital Content”IMG_5694 IMG_5683 โดยมุ่งเน้นทักษะ digital skills ด้วยการใช้ digital technology แบ่งการแข่งขันทั้งระดับชั้นประถมปลายในโปรแกรมเพาเวอร์พอย มัธยมศึกษาตอนต้นในภาพยนตร์สั้น และมัธยมศึกษาตอนปลายในโมบาย แอปพลิเคชัน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีนักเรียนผ่านเข้ารอบเพื่อเข้าค่ายเยาวชนมากกว่า 200 คน จากทั่วประเทศIMG_5569IMG_5579IMG_5594
ในปีนี้จัดการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ขึ้น ทุกรายวิชาและทุกชั้นปี ภายใต้ชื่อโครงการประกวด DigiEng Teacher Challenge 2018 โดยให้ครูใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีร่วมกับภาษาอังกฤษ ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนทุกสาระวิชา การใช้สื่อ ICT บวกกับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบ Project-BasedLearningIMG_5588IMG_5572IMG_5617 โดยมีคอนเทนต์จากแบรนด์หรือองค์กรต่างๆ นำมาสร้างสรรค์ผ่านสื่อดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จากการใช้สื่อ ตลอดจนมีความต่อเนื่องในการเรียนรู้จากสื่อ ICT อื่นๆ ในโรงเรียน ทั้ง 2 โครงการ มีองค์กรและแบรนด์ชั้นนำร่วมสนับสนุนมากมาย IMG_5630 IMG_5620IMG_5605 IMG_5613อาทิ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด, บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่นจํากัด, บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้นIMG_5635
IMG_5631IMG_5633สำหรับการแข่งขันของโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5”ในครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวข้อการแข่งขัน ใน 3 ระดับ คือ 1.ประถมศึกษาตอนปลาย Digital Storytelling ด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยโจทย์ในการแข่งขันจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์หรือองค์กรแห่งอนาคต 2.มัธยมศึกษาตอนต้น Short Film หนังสั้นผ่านเลนส์สร้างสรรค์จินตนาการผ่านบทภาพยนตร์ ภาพ และ เสียง ถึงแบรนด์หรือองค์กรว่านี่คือ My Corporate : My Brand 3.มัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างสรรค์ Mobile Applicationสำหรับองค์กร หรือ แบรนด์ ในการสื่อสารองค์กร หรือ บริการ ให้สามารถนำไปพัฒนาต่อIMG_5587 IMG_5580 เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี Always Be With you โดยทีมนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และประกาศนียบัตรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »