กระทรวงมหาดไทย จับมือ 6หน่วยงานเปิดการคัดสรรสุดยอดสินค้า OTOP ระดับประเทศ 76จังหวัด19,909ผลิตภัณฑ์

กระทรวงมหาดไทย จับมือ 6หน่วยงานเปิดการคัดสรรสุดยอดสินค้า OTOP ระดับประเทศ 76จังหวัด19,909ผลิตภัณฑ์
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ  พาฝัน ปิ่นทองIMG_3319
 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562โดย กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการลงทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 – มีนาคม2562จากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ2562IMG_3271 IMG_3264IMG_3282 IMG_3284
โดยในระดับภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครและพิจารณาให้คะแนนในด้านผลิตภัณฑ์ ความเข้มแข็งของชุมชน การตลาด และความเป็นมาของผลิตภัณฑ์(ส่วน ก และ ข) ในช่วงระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีความคึกคัก ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศเป็นอย่างดี มีผู้สมัครและผ่านการพิจารณาคัดสรรเบื้องต้นจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น19,909 ผลิตภัณฑ์IMG_3299 IMG_3300 IMG_3306IMG_3323 แบ่งเป็นกลุ่มอาหาร 5,151.ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม820 ผลิตภัณฑ์ ผ้า และเครื่องแต่งกาย6,865 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 5,368ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร1,705 ผลิตภัณฑ์ซึ่งสินค้าทั้งหมดจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดสรรในระดับประเทศเพื่อให้คะแนนด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ส่วน ค) เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีการประกาศผลและมอบเกียรติบัตรว่าสินค้าแต่ละรายการอยู่ในระดับ1 ดาว2 ดาว 3ดาว 4 ดาว หรือ 5ดาวซึ่งการคัดสรรระดับประเทศกำหนดในระหว่างวันที่ 24พฤษภาคม –2 มิถุนายน 2562 รวม 10 วัน ณ ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาIMG_3168 IMG_3178 IMG_3186
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่าการคัดสรรในระดับประเทศปีนี้มีความยิ่งใหญ่ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเพราะกระทรวงมหาดไทย ได้มีการจับมือและผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานถึง6 หน่วยงานประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือIMG_3187 IMG_3189 IMG_3191 IMG_3192 IMG_3194 IMG_3196 IMG_3199 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุขอีกทั้งได้มีการระดมผู้เชี่ยวชาญในสินค้า OTOP แต่ละประเภท มากกว่า 400 คนมาร่วมเป็นกรรมการและพิจารณาเพื่อจำแนกและจัดระดับผลิตภัณฑ์โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 IMG_3200 IMG_3203 IMG_3210 IMG_3211 IMG_3212สำหรับกรณีผลิตภัณฑ์ที่ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจะประกาศผลในวันที่ 25 มิถุนายน 2562IMG_3217 IMG_3218 IMG_3226IMG_3238IMG_3241IMG_3327 IMG_3333 IMG_3334
ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจกระบวนการคัดสรร ที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส มีมาตรฐานและนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ใน 19 ปีที่ผ่านมาสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามวันและสถานที่ที่กำหนดในข้างต้นในเวลาราชการ 08.30–16.30 น.

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »