“กระทรวง อว.” เตรียมสร้างพลังคนรุ่นใหม่ จ้างงานบัณฑิต 60,000 คน ร่วมพัฒนา 3,000 ตำบล หวังพลิกโฉมอนาคตประเทศไทย

“กระทรวง อว.” เตรียมสร้างพลังคนรุ่นใหม่ จ้างงานบัณฑิต 60,000 คน ร่วมพัฒนา 3,000 ตำบล หวังพลิกโฉมอนาคตประเทศไทย 144678030_289213395966055_7748289075572384235_o
    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง , รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี , คุณสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรี , ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานโครงการ Online Series Live U2T : Opening talk # Challenge to change (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
จ้างงานนิสิตนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และบุคลากรในพื้นที่ จำนวน 60,000 คน ให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างงานและพัฒนา แก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของตำบลแบบพุ่งเป้า โดยจะดำเนินการ 1 ปี ใน 3,000 ตำบลทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกภาคทุกจังหวัด โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัย 76 แห่ง ลงพื้นที่สำรวจและหาแนวทางช่วยเหลือชุมชน
    โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ใช้งบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท อว.มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเราไม่ได้แค่จะสอนชาวบ้านให้รู้จักวิธีจับปลา แต่เราจะช่วยแนะนำสร้างแหล่งเลี้ยงปลา สอนวิธีเลี้ยงปลา และช่วยหาหนทางนำปลาไปทำกับข้าวกิน หรือเอาไปขายสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัว ดังนั้น อว.จะติดอาวุธให้กับผู้ได้รับการจ้างงานทั้ง 60,000 คน ให้มีความพร้อมในการลงไปทำงานร่วมกับชุมชน รวมถึงรับมือกับโลกยุคใหม่ โดยสร้างหลักสูตรการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการเงิน ด้านภาษา และด้านสังคม รวมทั้งให้เครื่องมือติดตัวไปทำงาน ทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนฐานข้อมูล หรือบิ๊กดาต้า ที่เปรียบเสมือนแผนที่นำทางในการลงไปพัฒนาชุมชน ที่สำคัญ อว.จะสร้าง Online Community หรือสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและสร้างเครือข่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกภาคส่วนได้เชื่อมโยงถึงกัน และเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Website U2T
     “อว.จะสร้างคน 60,000 คน ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการนำพลังคนรุ่นใหม่ มาพลิกโฉมประเทศไทย และชีวิตของคนในอีก 3,000 ตำบลทั่วประเทศ จากตำบลสู่อำเภอ สู่จังหวัด และทั่วทุกภูมิภาค เราจะต่อจิกซอว์เล็กๆเหล่านี้ให้เป็นภาพประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป” ศ.ดร.เอนกกล่าว

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »