กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตหลักสี่ พัฒนาคลองลาดโตนด ซอยวิภาวดีรังสิต 25 ตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตหลักสี่ พัฒนาคลองลาดโตนด ซอยวิภาวดีรังสิต 25 ตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”61230980_618553625318975_1521317033021538304_n (1)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคู คลอง แหล่งน้ำ60783842_2096260460675032_3896606442186080256_n60750657_1251072281728185_4057095935379898368_n เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยสำนักงานเขตหลักสี่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดคลองลาดโตนด ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แขวงทุ่งสองห้อง ความกว้าง 5.00 – 25.00 เมตร ความยาว 600 เมตร61432997_1868636546569229_6982184799595134976_n 61303502_436293790271244_225791597596377088_n 61303312_2774176405956938_4747997431315038208_n61013070_560845984443114_8414944696509399040_n 60925607_366245090763978_3151675455963136000_n61055509_2329885210633439_1091962973645176832_n ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดผักตบชวา และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลองสาธารณประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองสาธารณประโยชน์ โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร( นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ )คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่ , หน่วยทหารกองทัพไทย , กองสรรพาวุธเบาที่ ๑ , กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ , ตำรวจ สถานีตำรวจทุ่งสองห้อง รวมทั้งประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรม

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »