กลุ่มจังหวัดภาคกลางประกาศผลการประกวดภาพถ่าย“วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า30,000 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคกลางประกาศผลการประกวดภาพถ่าย“วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า30,000 บาท
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทอง80364336_798875717293944_6330769205754855424_n
ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ จัดงาน“วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปส่งผลงานประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า30,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจส่งประกวดภาพถ่ายในงาน“วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์80446591_3425197790885631_4806316666218610688_n
นอกจากจะมีคุณค่าสำหรับเจ้าของภาพแล้ว ยังเป็นเสมือนสื่อในการถ่ายทอดเหตุการณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล วัฒนธรรมประเพณีชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน ซึ่งแต่ละจังหวัดเป็นอู่อารยธรรมสำคัญ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย81461378_845714495848351_957991682278686720_n เป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก นครไชยศรี มาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงปัจจุบันคือยุคกรุงรัตนโกสินทร์มีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลังประวัติศาสตร์ของชาติไทยและพัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้80250525_617042189033188_7017942605652557824_n80435400_489065341746162_7871109988960174080_n
80750547_565341124196860_4679529785691471872_nทั้งนี้ได้ดำเนินการตัดสินการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประกอบด้วยนายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม, นางปองทิพย์ วิวัฒนสิเนศวร หัวหน้ากลุ่มท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี, นายพงศ์พันธ์ วงศ์ยะลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ, นายชลิต ผิวผ่อง ผู้แทนสื่อมวลชน และนางสาวสุธิดา ภู่พูลทรัพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้217594
 
ประเภท “ภาพถ่ายวิถีชีวิตสายน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล”
รางวัลชนะเลิศ
นายฉัตรชัย มาตยภูธร ชื่อภาพถ่าย “พลบค่ำ ณ สะพานวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นายวัฒนา เจริญชัยนพกุล ชื่อภาพถ่าย “สายน้ำสายธารชีวิต”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
นายศิววงศ์ แซ่ล้อ ชื่อภาพถ่าย “คุ้งน้ำสมุทรปราการ”
รางวัลชมเชย
นางสาววิไลวรรณ งามเฉลียว ชื่อภาพถ่าย “อุ้มรัก”217595
 
ประเภท “ภาพถ่ายกิจกรรมภายในงาน”
รางวัลชนะเลิศ
นายฉัตรชัย มาตยภูธร ชื่อภาพถ่าย “แบ่งปันความสุขสนุกสนานตามแบบฉบับชาวอิสลาม”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นางสาววสุรดา ศรีเจริญภากร ชื่อภาพถ่าย “สามเกลอ”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นายสมโภชน์ วงศ์ขร ชื่อภาพถ่าย “ตะวันชิงพลบ”
รางวัลชมเชย
นางสาววิณิชชา ปิ่นทอง ชื่อภาพถ่าย “ชาชักชาเย็นที่เย็นใจ”217596
ประเภท “ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน”
รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงขวัญข้าว เจริญชัยนพกุล ชื่อภาพถ่าย “จากรุ่นสู่รุ่น”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นางประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล ชื่อภาพถ่าย “ชาชักสายใยวัฒนธรรม”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นายไกรวุฒน์ จำปา ชื่อภาพถ่าย “มาเป็นคู่”
รางวัลชมเชย
นางสาววสุรดา ศรีเจริญภากร ชื่อภาพถ่าย “ลงลายทอง”81379711_755913864919407_1508626899310477312_n
80720614_583492175781252_6671749648681533440_n81181249_476696626323094_944148109330481152_n

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »