กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ชวนเที่ยวงานยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปี “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2562 ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ชวนเที่ยวงานยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปี “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2562 ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_2270
ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวในพิธีเปิดงาน “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์IMG_2274 ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึงIMG_2164 IMG_2165 IMG_2167 IMG_2168 IMG_2169 IMG_2171 IMG_2172 IMG_2173 โดยมีเป้าหมายพัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล แต่ละจังหวัดเป็นอู่อารยธรรมสำคัญ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานIMG_2177 IMG_2182 IMG_2184 IMG_2185 IMG_2205 IMG_2207 IMG_2208 IMG_2216 IMG_2227 IMG_2233 IMG_2234 IMG_2252และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก นครไชยศรี มาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงปัจจุบันคือยุคกรุงรัตนโกสินทร์มีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลังประวัติศาสตร์ของชาติไทยIMG_2124 IMG_2108 IMG_2132 IMG_2133 IMG_2135 IMG_2153 IMG_2158 IMG_2149 IMG_2040 IMG_2042 IMG_2044 IMG_2046 IMG_2047และพัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้จึงได้ร่วมมือกันในการจัดงาน “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ทั้งนิทรรศการและลานวัฒนธรรมประเพณีชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีนIMG_2049 IMG_2051 IMG_2053 IMG_2054 IMG_2055 IMG_2059 IMG_2060 IMG_2066 IMG_2067 IMG_2071 IMG_2072 IMG_2074 IMG_2076 IMG_2080 IMG_2082 IMG_2083 IMG_2087 IMG_2088 IMG_2091 IMG_2097 IMG_2099 IMG_2101 IMG_2103 การแสดงแสงสีเสียงริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดยิ่งใหญ่ตระการตาในพิธีเปิดงาน อาหารชวนชิม ทั้ง Street Food อาหารชาววัง อาหารดั้งเดิมของหลากชนชาติ สินค้าของดีของพรีเมียมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล สาธิตและประกวดการทำอาหารและการประกวดภาพถ่าย รวมทั้งความบันเทิงจากศิลปินมากมายสลับสับเปลี่ยนทุกวันIMG_2261 IMG_2262 IMG_2265 IMG_2266 IMG_2267อาทิ
เป๊กกี้ ศรีธัญญา เอกราช สุวรรณภูมิ โปงลางสะออน เปาวลี ตุ๊กกี้ชิงร้อย ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »