กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”ในวันที่ 25-29 ธันวาคม 2562 ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”ในวันที่ 25-29 ธันวาคม 2562 ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทอง512327
 
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการIMG_9135 ซึ่งแต่ละจังหวัดเป็นอู่อารยธรรมสำคัญ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เช่น ปทุมธานีนั้นมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงปัจจุบันคือยุคกรุงรัตนโกสินทร์IMG_9080IMG_9068 IMG_9087 IMG_9088 IMG_9094 IMG_9097 IMG_9115มีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ที่มีคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลังประวัติศาสตร์ของชาติไทยและพัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆได้เป็นอย่างดีIMG_9030IMG_9016IMG_9015
IMG_9103ดังนั้นทางกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลจึงร่วมมือกันในการจัดงาน “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันกษัตริย์ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม สินค้าของดีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ในระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณวัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานีIMG_9020IMG_9036IMG_9037
สำหรับกิจกรรมน่าตื่นตาที่จะมีขึ้นในงาน มีทั้งนิทรรศการและลานวัฒนธรรมประเพณีชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน การแสดงแสงสีเสียงริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดยิ่งใหญ่ตระการตาในพิธีเปิดงาน อาหารชวนชิม ทั้ง Street Food อาหารชาววัง อาหารดั้งเดิมของหลากชนชาติ สินค้าของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล สาธิตและประกวดการทำอาหารและการประกวดภาพถ่าย รวมทั้งความบันเทิงอีกมากมายIMG_9057 IMG_9055 IMG_9064 IMG_9059
IMG_9117นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม ทางจังหวัดปทุมธานีจะมีงานสำคัญด้วยกัน 3 งาน งานแรกคือพระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งทางจังหวัดปทุมธานีต้องดูแลแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดีอย่างที่สุด งานต่อมาก็คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ณวัดชินวรารามวรวิหาร ในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 16 ธันวาคม และในช่วงปลายปี ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคมIMG_9122IMG_9129
     เพื่อเฉลิมฉลองสายน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความชื่นฉ่ำ ชุ่มใจ และหล่อเลี้ยงการเกษตร เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยครับ จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวชมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งวัดวาอารามต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ตามแม่น้ำเจ้าพระยาของเราถึง 191 วัด” นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวทิ้งท้าย

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »