กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยจังหวัดกำแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค์และพิจิตร“จัดกิจกรรมเปิดเมืองสองมรดกโลกสี่วัฒนธรรม”ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงาน “ไทยเที่ยวไทย”ครั้งที่ 44วันที่ 31 สค.-3 ก.ย. 60

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยจังหวัดกำแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค์และพิจิตร“จัดกิจกรรมเปิดเมืองสองมรดกโลกสี่วัฒนธรรม”ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงาน “ไทยเที่ยวไทย”ครั้งที่ 44วันที่ 31 สค.-3 ก.ย. 60 21269862_1527044157363513_15966649_n 21322810_1527249470676315_1465869430_n

     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2(กำแพงเพชรอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตร) เป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายพอเพียง เอื้ออาทรต่อกัน เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สืบสานมาจากอดีต มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากมาย เพื่อพัฒนาการทำตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยวและเพื่อเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศกลุ่มจังหวัดฯจึงจัดกิจกรรม“เปิดเมืองสองมรดกโลกสี่วัฒนธรรม”นี้ขึ้น สองมรดกโลก 21269733_1527044544030141_4525757_n

       จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยทวาราวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว,นครชุม, ไตรตรึงษ์ เทพนครและเมืองคณฑีประเพณีที่สำคัญคืองานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง,งานสารถไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง21245494_1527267774007818_1749590091_n ปัจจุบันกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งเพราะมีโบราณสถานเก่าแก่สร้างด้วยศิลาแลง รวมอยู่ใน “อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร”ที่ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีพ.ศ. 2534 แหล่งท่องเที่ยวจ.กำแพงเพชรที่เป็นที่นิยมในช่วงหน้าหนาว “ช่องเย็น” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็นจุดสูงสุดของถนนคลองลาน-อุ้งผาง มีความสูงประมาณ 1,340 เมตรจากระดับน้ำทะเล อุณหภูมิทั้งปีเฉลี่ยต่ำกว่า 20 องศา เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีสายลมพัดผ่านช่องเขาตลอดเวลาจึงถูกขนานนามว่า “ช่องเย็น”นักท่องเมี่ยวนิยมไปกางเต๊นท์21291325_1527044664030129_201229158_n    จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองพระชนกจักรี”ต้นกำเนิดแห่งราชวงศ์ มีประเพณี “ตักบาตรเทโว” ที่จัดขึ้นในวัน ออกพรรษา พระสงฆ์เดินลงมาจากยอดเขาสะแกกรัง 449 ขั้นเพื่อลงมารับบาตรประชาชน และนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นผืนป่าอนุรักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาณาเขตเกือบ 2 ล้านไร่อุดมไปด้วยป่าที่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ ได้รับการประกาศจาก UNESCO ในปีพ.ศ.2534 นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยว วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) มีวิหารแก้ว 100 เมตรตกแต่งประดับด้วยแก้วใสวาววับ ภายในวิหารมีโลงแก้วบรรจุสรีระองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ 21245333_1527044597363469_1324037512_n    นครสวรรค์เป็นเมืองที่ตั้งของจุดกำเนิดแม่น้ำ”เจ้าพระยา” สมัยก่อนเรียกว่าเมือง “ชอนตะวัน” และ “ปากน้ำโพ” สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฯบึงบอระเพ็ด เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่า”ทะเลเหนือ”หรือ “จอมบึง”เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ในเดือนพ.ย.-มี.ค.จะมีนกน้ำเป็นจำนวนมากอพยพมาอาศัยอยู่ในเกาะกลางบึง นักท่องเที่ยวนิยม ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ งานประเพณีแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ช่วงเทศกาลตรุษจีน  21268823_1527046360696626_1008141577_n    พิจิตร มีความหมายว่า “เมืองงาม”เป็นเมืองเก่าแก่สมัยสุโขทัย ปรากฏข้อความในศิลาจารึกหลักที่ 8 รัชกาลพระยาลิไทเรียกว่าเมือง”สระหลวง” บึงสีไฟ เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ 21244848_1527044267363502_1037889696_nเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจชาวเมืองพิจิตร มีรูปั้น “พระยาชาละวัน” ที่มีที่มาจากวรรณคดีเรื่อง “ไกรทอง”บทพระราชนิพนธ์ ร.2 เป็นรูปปั้นจระเข้ มีความยาว 38 เมตร ภายในตัวจระเข้เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ แรกของเดือน ก.ย.ทุกปี21245308_1527046900696572_295439695_nบริเวณท่าน้ำหน้าวัดท่าหลวงที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้ำน่าน ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง “หลวงพ่อเพชร” นอกจากนี้ยังมีวัดโพธิ์ประทับช้าง สถานที่ประสูติของพระเจ้าเสือในสมุยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมาตุภูมิของพระองค์

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »