กองทัพบก วช. ร่วมเพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ มณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

 

กองทัพบก วช. ร่วมเพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ มณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์53535812_2333104616734395_2576153974352642048_n

กองทัพบกและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ร่วมพัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม53506286_412975116123975_1503421772609880064_n โดย พลโท สมศักดิ์ สมรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรืองทหารบก และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมขยายผลองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 9 53262019_582730408878679_2380322762943102976_n53435151_2319773374732441_3330402587181580288_nพร้อมนี้นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กล่าวสนับสนุนกิจกรรม และพันเอกวิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 กล่าวต้อนรับ ในกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53138978_2301979630072586_6999802622299340800_n54525392_1417135921756825_5611369382040043520_n53736372_272754350287694_4383434993708302336_n53736344_271004127123695_8852110790296076288_nโดยนำองค์ความรู้ตามความต้องการของพื้นที่ได้แก่ “เทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพริกแห้งของไทย” ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก อาทิ พริกแห้งอนามัยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริก พร้อมด้วย วิธีการลดสารพิษตกค้างในผัก และการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงตกค้างในพืชผัก เป็นต้น โดยทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. ภายใต้แผนงานการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม กองทัพบก และ วช. วางเป้าหมายในการขยายผลองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพบกใน 4 ภูมิภาค เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต เสริมรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »