กองทัพอากาศร่วมกับสมาคมชาวยโสธรจัดงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” ” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)กรุงเทพฯ

กองทัพอากาศร่วมกับสมาคมชาวยโสธรจัดงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” ” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)กรุงเทพฯ
www.Thainewsvision.com
ข่าว –ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_9739 IMG_9754 IMG_9757
 
IMG_9758พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศได้เป็นประธานในการเปิดงาน”เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” ” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์พิศ หมอยาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร นายกสมาคมชาวยโสธร แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากIMG_9781 IMG_9782
IMG_9784IMG_9783กองทัพอากาศ โดยท่านพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน โดยเฉพาะปัจจุบันภาคการเกษตรประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศIMG_9797
IMG_9790IMG_9675 IMG_9673 IMG_9671 IMG_9666 IMG_9665 IMG_9662นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังมีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่จัดจำหน่ายผลิตผลให้กับพี่น้องเกษตรกร นับตั้งแต่โครงการทัพฟ้าช่วยชาวนา เมื่อครั้งชาวนาประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมาIMG_9677 IMG_9680IMG_9698 IMG_9722 IMG_9723 IMG_9718 IMG_9703 IMG_9708 ซึ่งพี่น้องชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวโดยตรงได้มากกว่า 140 ตันเลยทีเดียวรวมถึงได้จัดหาช่องทางการจำหน่ายแก่เกษตรกรที่มีความพร้อมทั้งสินค้าทั่วไปและการแปรรูป นั้น กองทัพอากาศมีกำหนดจัดงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” ” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)IMG_9771 IMG_9772 IMG_9773 IMG_9775 IMG_9776 ภายในงานมีการออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรเครือข่ายกองทัพอากาศและเกษตรกรจากจังหวัดยโสธร รวมถึงหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะนำสินค้ามาจำหน่าย ผลผลิตด้านการเกษตรของปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »