กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมะมอบโล่แก่ผู้ที่ชนะการประกวด กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมะมอบโล่แก่ผู้ที่ชนะการประกวด กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_9483นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัล และมอบโล่แก่ผู้ที่ชนะการประกวด กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในช่วงพิธีเปิดงาน กล่าวรายงานถึงรายละเอียดของโครงการโดย นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับเกียรติจาก นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน IMG_9484 IMG_9485 IMG_9487 IMG_9490 IMG_9493สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กับผู้ประกอบการ OTOP ด้วยการนำอัตลักษณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีการผสานความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสังคมไทย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ร่วมกับการใช้นวัตกรรม เทคนิคหรือเทคโนโลยีใหม่ๆIMG_9497IMG_9469 IMG_9471 IMG_9472 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นการขยายโอกาสในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้และความเข้มแข็งยั่งยืน ในการทางธุรกิจต่อไป
โดยรางวัลที่มอบแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ โดยมีการประกาศรางวัลแบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ อาทิIMG_9362IMG_9368 IMG_9357 IMG_9356 IMG_9347 IMG_9346 IMG_9345 IMG_9343IMG_9374ประเภทผลิตภัณฑ์
รางวัลชนะเลิศได้แก่คุณศศิธร มงคลเรืองฤทธิ์ กลุ่มคัวฮักคัวหาง (บ้านเขินนันตา) Nantha Lacquer and Gold. รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 คุณจันทร์คำ แก้วมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ ผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสี ธรรมชาติ ตูบแก้วมา Toop Kaew Ma ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติ
และรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่คุณวาด ยาเย็น วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ป้าวาดผักตบชวา กระเป๋าสานผักตบชวา IMG_9339 IMG_9335 IMG_9318 IMG_9314 IMG_9297 IMG_9291IMG_9521 IMG_95171122334455 66ประเภทบรรจุภัณฑ์
รางวัลชนะเลิศได้แก่ คุณนิตยา แก้วเตียม กลุ่มสล่าสตรี บ้านหลุกตา Look Craft
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ คุณลดารัตน์ ควรคิด วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อ าเภองาว MONGKOL สุราข้าวก่ำ
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่
คุณนุดี ตันรัตนกุล กลุ่มแปรรูปสมุนไพร เวียงกือนา สบู่และแชมพูส้มป่อย เป็นต้น

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »