กอดความหนาว กอดธรรมชาติ กอดได้ตลอดทั้งปี ไม่มีวันเบื่อ @ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.อ.ป.

กอดความหนาว กอดธรรมชาติ กอดได้ตลอดทั้งปี ไม่มีวันเบื่อ @ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.อ.ป   ออป. 631    คุณฐิตาภา พินิจไชย ผู้จัดการ THE HORSE BARN และ อดีตที่ปรึกษาด้านท่องเที่ยวและ การตลอดของ อ.อ.ป. ปี 2554  เปิดเผยว่า ทริปกอดความหนาว กอดธรรมชาติ กอดได้ตลอดทั้งปี ไม่มีวันเบื่อ @ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.อ.ป.ตำบลบ้านจันทร์   อำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่ออป. 440 เกิดขึ้นจากความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประสาน และ ท่านผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เหนือตอนบน นายภาสกร มีวาสนาโดยมีแนวคิดมาจากเมื่อต้นปี 60ออป. 032 ออป. 021ออป. 046ออป. 065ออป. 063ออป. 079ออป. 117ได้ทำทริปเส้นทางท่องเที่ยวหางดง สะเมิง อ.กัลยาณิวัฒนา ของ The Horse Barn ซึ่งเป็นร้านอาหารสไตย์คันทรีโบฮีเวียนที่ บ้านปง อยู่ทามกลางหุบเขา มีกิจกรรมหลายอย่างอาทิขี่ม้า วาดภาพธรรมชาติ คุกกิ้งคลาสธรรมชาตืออป. 125 ออป. 128 เนื่องจาก The Horse Barn ไม่มีที่พัก ได้มาศึกษาสถานที่สวยๆ ของ อ.อ.ป. มากมาย หนึ่งในนั้นคือบ้านวัดจันทร์ จัดว่ามีความสวยงามทั้งธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีวัฒนธรรมของชนเผ่าปาเก่อญอที่น่าสนใจออป. 131 เลยมีแนวคิดในการจัดเป็นทริปเส้นทางธรรมชาติ หาวดง สะเมิง กัลยาณิวัฒนา เพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เป็นการท่องเที่ยวแบบปราณีต ผูกพัน และ ยั่งยืน.. ทริปกอดความหนาว กอดธรรมชาติ กอดได้ตลอดทั้งปีไม่มีวันเบื่อขึ้นออป. 132      คณะเราได้เริ่มต้นทริปในยามเช้าที่อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยอ้อชมหมอก ละออง น้ำบนพื้นผิวน้ำที่อ่างเก็บน้ำโครงการหลวง ออป. 135 เดินเที่ยวชมธรรมชาติยามเช้าออกเดินทางไปชมโรงเรือนเพาะชำ ของโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.อ.ป. มีการบรรยายพรรณไม้ที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์เพาะชำอยู่ เดินทางเข้าชมหมู่บ้านห้วยอ้อ วิถีความเป็นอยู่ออป. 149  วัฒนธรรมของชมเผ่าปาเก่อญอผิงไฟ จิบชา ชมการเลี้ยงหมูแบบธรรมชาติ การเก็บฟืนไว้เพื่อก่อไฟบำบัดความหนาวในฤดูหนาว ชมต้นไผ่ยักษ์ในหมู่บ้าน  ชมการปักผ้า  ซึ่งเป็นอาชีพเสริมหลังจากทำการเกษตรแล้ว  ของชนเผ่าปาเก่อญอ

ออป. 178ออป. 182 ออป. 198 ออป. 201 ออป. 215จากนั้นกราบนมัสการพระธาตุบ้านวัดจันทร์องค์ที่ 2 ชมโบสถ์แว่นตา กราบพระประธานหยกหินอ่อนในโบสถ์ไม้สัก ที่วัดแว่นตา กราบพระธาตุองค์ที่ 1 พระธาตุโค่โพหลู่ บนยอดเขา ชมวิว 360 องศา ของ บ้านวัดจันทร์ Sky Walkeออป. 226 ออป. 267 ออป. 252 ออป. 238 ออป. 234 ออป. 229ชมปลาพลวง ชาวปาเก่อญอนับถือว่าเป็นปลาเทพเจ้า ณ วัดป่าต้นน้ำ (วัดป่าห้วยฮ่าง) ดูการสาธิตทอผ้าชมร้านจำหน่ายผ้าพื้นเมือง ของพื้นเมืองของชนเผ่าปาเก่อญอออป. 358 ออป. 360 ออป. 377ออป. 376  เยี่ยมชมสวนพอเพียงครูเทิดศักดิ์ ซึ่งถือเป็นสวนผสมผสานการทำเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกลูกพลับ ลูกสาลี่ ไผ่หวาน ที่สามารถสร้างรายได้ได้แบบยั่งยืนแยกย้ายกันเข้านอนกอดความหนาว กอดธรรมชาติ ตลอดทั้งคืนออป. 655 ออป. 646ออป. 614ออป. 600ออป. 563ออป. 584ออป. 459ออป. 510ออป. 520ออป. 528ออป. 536 ออป. 461เช้าวันที่2  เรามีเวลาได้เก็บภาพประทับใจยามเช้าอีกครั้งทั้งบ้านพักวิวน้ำ ฉางข้าว สนเขา ปากาเก่อยอ ก่อนออกเดินทางไปยังบ้านพะตี่ ทองดี ผู้นำชาติพันธุ์ชาวปาเก่อญอเพื่อศึกษาการปลุกกาแฟวัชพืชหลังเขา การปลูกพืชเศรษฐกิจผสมผสาน ชมโรงเรียนสอนการทำกาแฟ การคั่ว การบด การชงกาแฟด้วยกาต้มน้ำแบบฟืน ดื่มกาแฟ สายพันธ์อาราบีก้า พร้อมฟังเพลงพื้นเมือง จากผู้นำชาติพันธ์และนักปราชญ์ชนเผ่าชาวปาเกอะญอที่ประทับใจออป. 680 ออป. 692 ออป. 705 ออป. 718 ออป. 736 ออป. 751 ออป. 273 ออป. 280 ออป. 285 ออป. 296 ออป. 298 ออป. 303 ออป. 305ออป. 655บ่ายกว่าคณะเราพร้อมออกเดินทางไปยัง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อยลเสน่ห์ของเมืองปายกันอีกครั้งด้วยการเข้ากราบสักการะพระอุ่นเมือง  พระธาตุที่บรรจุพระเกศาพระสุพรรณกัลยา ณ วัดน้ำฮู  ชมวิถีความเป็นอยู่ ของชนเผ่ายูนาน พร้อมแวะจิบชาหอมหมื่นสี เดินขึ้นสะพานบุญ  ณ วัดพระธาตุแม่เย็น สักการะพระใหญ่ พร้อมชมความงามของ เมืองปายในมุมสูง ออกเดินทางจากปายมาถึงที่พักโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์  อ.อ.ป. พักผ่อนนอนหลับฝันดีกันอีกครั้ง ออป. 842 ออป. 840 ออป. 872 ออป. 874 ออป. 1007ออป. 926ออป. 101618622185_301493386973456_2208585637154645657_nวันที่ 3 เราออกเดินทางจากที่พักเพิ่อไปยังอ.สะเมิง ในจังหวัดเชียงใหม่  เส้นทางที่คดเคี้ยวบนถนนเชียงใหม่ – หางดง – สะเมิง ถือเป็นเส้นทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจไม่เสื่อมคลายทั้ง The white buffalo และรานอาหาร The Horse Barnที่ที่หลายๆ คนเลือกใช้เป็นสถานที่ในการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนฝูง แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าสถานที่แห่งนี้ ตอนกลางวันก็มีเสน่ห์ให้เข้ามาเที่ยวชมเหมือนกันนะ บานปง อ.หางดงบรรยากาศดีๆฟ้าหลังฝน มีที่นั่งฟินกันหรือยังคะ….ที่นี่ เชียงใหม่

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »