ขอเชิญร่วมกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557

ขอเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ตลอดจนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน
 

สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
และสมทบทุนซื้อกระเบื้องหลังคาอาคารเรียนและโรงอาหาร
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มอบทุนการศึกษา เสื้่อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ

ณ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่
ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

สมทบทุนซื้อกระเบื้องมุงหลังคาอาคารเรียนและโรงอาหาร
ของโรงเรียนที่อยู่ในสภาพเก่าและทรุดโทรม
 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ภายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
และเอื้อต่อการเรียนรู้
 
และรณรงค์ให้เด็กๆ รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด
มีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
สามารถนำความรู้จากการร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน

มาร่วมกันมอบโอกาสให้กับเด็กๆ ด้วยกันนะครับ

กำหนดการจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
 

ที่นี่.. โรงเรียนบ้านเกาะไผ่
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ติดกับอุทยานแห่งชาติ
เขาสามร้อยยอด
 

 
อาคารเรียนและโรงอาหาร
 

 
 

 
 

 
 

 
สภาพทั่วไปของโรงเรียน
 

สนามฟุตบอล
 

สนามบาสเก็ตบอล
 
สนามเด็กเล่น
 

 
บ่อเลี้ยงปลา
 

 
โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ป.6
ในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนจำนวน 99 คน
 

 
นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ต้องการความช่วยเหลือครับ

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »