คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้มอบเงินจากการจำหน่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลคนไข้ติดเชื้อโควิด -19

คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้มอบเงินจากการจำหน่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลคนไข้ติดเชื้อโควิด -19
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทอง94876006_233322661255926_831034995924533248_n
     ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในสังคมไปสู่สังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น “การระบาดใหญ่” หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ของสหรัฐฯ ระบุว่า ปัจจุบันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดไปแล้วในอย่างน้อย 185 ประเทศและดินแดนทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อกว่า 3,117,756 คน ทั้งได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 217,207 คน95331797_2975698622513290_1550451157694939136_n 95191611_2572984296255273_4409976637467131904_n
      ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นศ.พล.ต.ต.วีรพล กุลบุตร คณบดี คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วย ผศ.พ.ต.อ.อิทธิพล สุขยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 32,670บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลคนไข้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเงินดังกล่าวได้มาจากการจำหน่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ผู้ประกอบการและพนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของทางสถาบันฯ โดยมีแพทย์หญิง กิตติยา มหามงคล นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบ95382010_187301178936771_6379124558913339392_n
    94701865_236045957470334_7934511252506673152_n ศ.พล.ต.ต.วีรพล กล่าวว่า คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีความห่วงใยและขอร่วมส่งพลังใจให้กับคณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ นักรบแนวหน้าที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลประชาชนคนไทยให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19
ไปถึงประชาชนคนไทยทุกคน ให้มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันต่อสู้ ในการฟันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »