คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.3 พร้อมด้วยทีมงานฯ ลงปฏิบัติการปูพรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid19 ที่วัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กทม.

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.3 พร้อมด้วยทีมงานฯ ลงปฏิบัติการปูพรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid19 ที่วัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กทม.2121513 2121516 2121519 2121520
 
ว่าที่.ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.3 พร้อมด้วยทีมงานฯ ลงปฏิบัติการปูพรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid19 ที่วัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กทม. เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าในพื้นที่ผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่ติดเชื้อแต่อาการไม่รุนแรงและบางรายไทม์ไลน์าจากวัด เนื่องจากเดินทางไปทำบุญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดลาดปลาเค้าในครั้งนี้ ถึงได้จัดรถโมบายเคลื่อนที่ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมปศุสัตว์เข้าทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid19ในครั้งนี้ โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเขมานันท์ ปธ.9 เจ้าคณะเขตลาดพร้าวเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าได้ร่วมกันรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »