คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทอง169640114_820079652185754_9128998062900136622_n
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคุณฮิเดะโยชิ คามิกาตะ กรรมการอำนวยการ เป็นตัวแทนฝั่งบริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)ณ บริษัทไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารกรุงเทพประกันภัย กรุงเทพฯ170077240_547899816614709_3539025332307738143_n 170160990_3966793340047975_4367518118437947566_n
สำหรับการบันทึกข้อตกลงฯฉบับนี้ มุ่งเน้นด้านการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน สำหรับนักศึกษาสาขาสถิติ วิชาเอกสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับบริษัทไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งไอโออิเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ในด้านการใช้ข้อมูลและสถิติในการทำงานด้านประกันภัย ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง และยังมีโอกาสได้ร่วมฝึกงานกับองค์กรต่างชาติ ทราบถึงวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างประสบการณ์และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ให้สามารถทำงานได้จริงหลังจบการศึกษา
นอกจากนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการประสานความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต่อไป

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »