ครั้งแรกของผู้หญิงจากทั่วประเทศพร้อมใจเข้าร่วมบวชเนกขัมมะกว่า 509 คนสร้างขันติ วิริยะ บำเพ็ญบุญเดินธุดงค์ข้ามจังหวัดกว่า 24 กิโลเมตรระหว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์2559 ที่จะถึงนี้

ครั้งแรกของผู้หญิงจากทั่วประเทศพร้อมใจเข้าร่วมบวชเนกขัมมะกว่า 509 คนสร้างขันติ วิริยะ บำเพ็ญบุญเดินธุดงค์ข้ามจังหวัดกว่า 24 กิโลเมตรระหว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์2559 ที่จะถึงนี้
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองพุทธสาวิกา 087   คุณแม่ชีชีวรี ซื้อทัศนะประสิทธิ์ เลขานุการสถาบันแม่ชีไทยได้กล่าวกับคณะสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวที่สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกาถึงความพร้อม โครงการบวชเนกขัมมะ ระหว่างวันที่ 20 -28 กุมภาพันธ์ 2559พุทธสาวิกา 088เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชแห่งแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 89 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2559พุทธสาวิกา 155 โดยมีการรวมพลังสตรีครั้งสำคัญ ในการบวชเนกขัมมะกว่า 509 และบำเพ็ญบารมีเดินธุดงค์ ข้ามจังหวัดอุทัยธานีไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยระยะทางกว่า 29กิโลเมตร ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพุทธสาวิกา 130     คุณแม่ชีชีวรี กล่าวเพิ่มเติมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า”ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทยสถาบันแม่ชีไทยโดยการสนับสนุนสถานที่การบวชและเดินธุดงค์พุทธสาวิกา 139 ของสำนักมูลนิธิพุทธสาวิกาทั้งสามแห่งคือสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี,สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีและสำนักปฏิบัติธรรม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีพุทธสาวิกา 141 ได้จัดการบวชเนกขัมมะ และเดินธุดงค์ เป็นระยะทาง 29 กิโลเมตร จากสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีและสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ต.บ้านกล้วย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการน้อมใจถวายเป็นพระราชกุศลพุทธสาวิกา 148 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 89 พรรษา ที่จะถึงในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 นี้ซึ่งนับเป็นการบวชเนกขัมมะถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดพุทธสาวิกา 193นอกจากบวชถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว ยังมีกิจกรรมที่สำคัญในครั้งนี้คือการร่วมการสร้างสรรค์ผลงานภาพจากการนำข้าวสาร ข้าวเปลือกเมล็ดพันธุ์พืชนำมาประดิษฐ์เป็นภาพอันสำคัญยิ่งพุทธสาวิกา 200 อันหมายถึงการรวมพลังครั้งสำคัญ ที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา บ้านบึง สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 08-9832-2529,08-1982-8937

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »