ครั้งแรกของโลก! วิจัยพืชสมุนไพร “พังแหร” รักษาโรคติดเชื้อ

ครั้งแรกของโลก! วิจัยพืชสมุนไพร “พังแหร” รักษาโรคติดเชื้อ
www.Thainewsvision.comFB_IMG_1633947096535

อาจารย์ ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ค้นพบการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพังแหร ที่มีฤทธิ์ต่อแบคทีเรียดื้อยา ที่เป็นสาเหตุโรคติดเชื้อในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลก! ภายใต้โครงการวิจัยคลัสเตอร์สมุนไพรไทย (สวก.) และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Cannabinoids from inflorescences fractions of Trema orientalisreceived_908846520064848พังแหร คืออะไร ?
พืชสมุนไพรในวงศ์กัญชา ที่มีการกระจายพันธุ์ในทุกเขตภูมิพฤกษ์ของประเทศไทย ออกดอกได้ตลอดทั้งปี ทุกส่วนของพืช มีการนำมาใช้เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เกี่ยวกับการรักษาโรคติดเชื้อ คณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์พฤกษเคมีและฤทธิ์ของสารสกัดและสารสำคัญที่มีต่อแบคทีเรียสายพันธุ์ดื้อยา
มีสมมติฐานการวิจัยว่าสารสกัดจากแต่ละส่วนอาจแสดงการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์พื้นบ้าน โดยเฉพาะส่วนช่อดอกที่มีรายงานการใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคตreceived_395533755450003การพัฒนาเทคโนโลยี ทำอย่างไร ?
คณะวิจัยศึกษาและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีโครมาโทกราฟีเพื่อการสกัด ให้ได้สารสกัดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพต่อแบคที่เรียสายพันธุ์ดื้อยา จนได้กระบวนการที่ความจำเพาะและตรวจสอบพบสารแคนนาบินอยด์ในพังแหรเป็นครั้งแรก โดยสารสกัดผ่านการรับรองการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งเชื้อไม่เป็นพิษต่อผิวมนุษย์ สามารถใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ภายนอกได้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-579-7435 ต่อ 3305-3309 www.arda.or.th www.facebook.com/ardathai

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »