คุณสิริกุลและคุณธีระ สิริสุขะได้เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตสวนหลวง-ประเวศน์ กรุงเทพฯ

คุณสิริกุลและคุณธีระ สิริสุขะได้เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตสวนหลวง-ประเวศน์ กรุงเทพฯ
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทอง95454840_231542068178321_4060860860761899008_n
 เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวนมาก โดยเฉพาะเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีคนตกงานกว่า 1.4 แสนคน ยังไม่รวมลูกจ้างนอกระบบหรือผู้รับจ้างอิสระ ที่มีรายได้น้อยลง แต่รายจ่ายไม่ลดลง จึงอยากจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมในภาวะนี้95381125_2636155733317930_2194167631815114752_n95391867_644136232810449_7400546663271497728_n ทั้งนี้เชื่อว่าพลังเล็กๆหลายเเรงร่วมมือกัน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน95439666_2285414265100977_8641072663059496960_n 95393072_4011716442195223_2369260099714678784_n 95514145_1682047785266820_3591548233844785152_n 96089534_1138639079804767_8228723276856164352_n
คุณเยาวเรศ ชินวัตร ,-ชยิกา วงศ์นภาจันทร์,คุณธกร เลาหชนะพงศ์ ,คุณปิยะวรรณ จระกา ได้ไปมอบของช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และอาหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตสวนหลวง-ประเวศน์รวม 9 ชุมชน คือ ชุมชนนาคภาษิต, คลองเจ็ดถนัด, พัฒนาคลองสะแก, ธรรมานุรักษ์, ศิริพจน์ซอย10แยกซ้าย, โมราวรรณ1, หลังวัดปากบ่อ, วัดทองเจ้าพัฒนา และชุมชนโรงหวาย รวมทั้งชุมชนฝั่งประเวศ 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน19ไร่และมิตรภาพ
โดยขอให้ชุมชนส่งตัวแทนมารับของชุมชนละ 2-3 คน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดและปฏิบัติตามหลักเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing)95454847_916866325408837_4043787167464423424_n โดยชุมชนศิริพจน์ ซอย10 เเยกซ้ายมีตัวเเทน คุณเอ้ รวีวรรณ แสนเสนยา,คุณอุ้ย สิริกุล สิริสุขะและคุณธีระ สิริสุขะรับมอบของเพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป