จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมนำคณะสื่อมวลชน บล็อกด้านการท่องเที่ยว และดารานักแสดง อาย กมลเนตร เรืองศรี “ทัวร์เมืองเก่า เสน่ห์ชลบุรี วิถี 2 วัฒนธรรม”บ้านชากแง้ว-บ้านตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมนำคณะสื่อมวลชน บล็อกด้านการท่องเที่ยว และดารานักแสดง อาย กมลเนตร เรืองศรี “ทัวร์เมืองเก่า เสน่ห์ชลบุรี วิถี 2 วัฒนธรรม”บ้านชากแง้ว-บ้านตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองชุมชน 190ชุมชน 192ชุมชน 191ชุมชน 194
จังหวัดชลบุรีมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด จึงได้จัดกิจกรรม “ทัวร์เมืองเก่า เสน่ห์ชลบุรี วิถี 2 วัฒนธรรม” ณ ชุมชนบ้านชากแง้ว และชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย โดยพาคณะสื่อมวลชน บล็อกด้านการท่องเที่ยว และ อาย กมลเนตร เรืองศรี ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ ปั่นจักรยานชมสวนมะพร้าวปล่อยแตนเบียน , แข่งขันการทำอาหารเมนูไก่กะลา , การตัดพวงมโหตรและพับกุหลาบใบเตย , เดินเที่ยวตลาดจีนชากแง้ว ฯลฯ ชุมชน 216ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านชากแง้วและบ้านตะเคียนเตี้ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนำร่องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีชุมชน 215 เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้ให้เป็นที่รู้จัก สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่อยู่ในชุมชนและบริเวณโดยรอบ ชุมชน 217ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนชุมชน 234
ชุมชนบ้านชากแง้ว หรือ ชุมชนตลาดชากแง้ว หรือ ชุมชนชากแง้ว เป็นชุมชนที่มีมายาวนานกว่าร้อยปี ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบเนินเขา อีกทั้งชุมชนยังอยู่ห่างจากทะเลไม่มากนัก ทำให้ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดิน น้ำ และป่าไม้ชุมชน 233 โดยที่ชุมชนเริ่มก่อตั้งมาจากการที่มีชาวจีนโล้สำเภาหนีความแห้งแล้งมายังประเทศไทย ทำให้ชาวจีนหลายครอบครัวตั้งรกรากสร้างครอบครัวที่บ้านชากแง้ว หลังจากที่ทำงานเก็บเงินซื้อที่ดินทำกิน ถางที่เพิ่มเพื่อทำการเกษตร และเปิดร้านค้าขายมากมายชุมชน 207 จนเกิดการจ้างแรงงานคนไทย เป็นผลให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยโบราณและวัฒนธรรมจีนเข้าด้วยกัน ในปัจจุบันมีคนอาศัยอยู่ประมาณ 300 หลังคาเรือน ถึงแม้อาคารบ้านเรือนจะเปลี่ยนแปลงไปชุมชน 205 แต่ยังคงพบเห็นความรุ่งเรืองในอดีตของชากแง้วได้จากสภาพอาคารบ้านเรือน ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันทรงคุณค่า และอัตลักษณ์เปี่ยมเสน่ห์ของชุมชนจีนโบราณ สามารถเยี่ยมชมได้ในทุกๆ วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 21.00 น.ชุมชน 023 ชุมชน 010 ชุมชน 013 ชุมชน 014
ชุมชน 076ชุมชน 073ชุมชน 095ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย ในอดีตชุมชนตะเคียนเตี้ยมีอาชีพทำนา มีน้ำท่าสมบูรณ์ตลอดทั้งปี แต่เมื่อเวลาผันผ่าน น้ำที่ใช้ทำนาเริ่มไม่เพียงพอ ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงหันไปปลูกมะพร้าว เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว จนปัจจุบันมีการทำสวนเกษตรหลากหลายมากขึ้น แต่สวนมะพร้าวยังถือเป็นอาชีพหลักของชุมชน เพื่อให้ชุมชน ตะเคียนเตี้ยมีความแข็งแกร่ง และนำรายได้เข้าสู่ชุมชนได้มากขึ้นชุมชน 120
ชุมชน 123ชุมชน 130ชุมชน 133ทั้งนี้ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย ยังเป็นชุมชน วิถีไทย ใช้ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงของในหลวง ในการดำรงชีวิต มีผลิตภัณฑ์แนะนำ อาทิ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น , ขนมทองพับ , ท๊อฟฟี่ otop 4 ดาว และ อาหารขึ้นชื่อ “ไก่แกงกะลา” ซึ่งเป็นอาหารที่หากินได้ยาก ใครมาเยี่ยมชุมชนแห่งนี้ ห้ามพลาดในการชิมเมนูนี้เด็ดขาดชุมชน 143ชุมชน 144ชุมชน 147
ชุมชน 172ชุมชนบ้านชากแง้วและบ้านตะเคียนเตี้ย ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ และตำบลตะเคียนเตี้ย เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ผ่านการดำรงอยู่ สรรสร้างขึ้นมาเป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ ถือเป็นมรดกทางความคิดของบรรพบุรุษอันล้ำค่าสมควรแก่การสืบสานและอนุรักษ์ หากได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วจะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »