จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 – 22 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 – 22 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1
ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_3510
นายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์IMG_3490 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจรIMG_3436 IMG_3432 IMG_3428 IMG_3420
สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่าสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขยายตลาดสินค้าด้านปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน และเกษตรกรได้รับทราบความก้าวหน้าอย่างแพร่หลายIMG_3449 IMG_3450 IMG_3456IMG_3467 IMG_3468 IMG_3472และเปิดตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับปศุสัตว์ครบวงจรในราคาถูก และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชน และผู้บริโภคในความปลอดภัยด้านอาหารของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1IMG_3473 IMG_3474IMG_3481 IMG_3479
โดยมีผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เข้าร่วมงาน จำนวน 23 รายIMG_3496IMG_3345 IMG_3347 IMG_3354IMG_3358 IMG_3359 IMG_3364 IMG_3365IMG_3379IMG_3374 IMG_3371 IMG_3370IMG_3389 IMG_3390 IMG_3393 IMG_3398 IMG_3399 โดย สินค้าที่นำมาแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์ เช่น เนื้อโคขุนแปรรูป และชิ้นส่วนแช่แข็ง นมโคและผลิตภัณฑ์แปรรูป หม่ำ ไส้กรอก เนื้อแดดเดียว ไส้อั่วอีสาน แหนม กุนเชียง น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เนื้อแพะและผลิตภัณฑ์แปรรูป สบู่นมแพะ ครีมนมแพะ ไก่กะเต๊ด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหนังและเขาสัตว์และผลิตภัณฑ์ OTOP อื่นๆIMG_3499 IMG_3504IMG_3484 IMG_3485 IMG_3486 เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องประดับ เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการได้เปิดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถสร้างเครือข่ายทางการตลาดต่อไป
 

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »