“จังหวัดนครปฐม”ชูความพร้อมเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปสุดยอด “กล้วยไม้งาม”ประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่

“จังหวัดนครปฐม”ชูความพร้อมเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปสุดยอด “กล้วยไม้งาม”ประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองกล้วยไม้ 201กล้วยไม้ 097

กล้วยไม้ 099กล้วยไม้ 108กล้วยไม้ 123กล้วยไม้ 170กล้วยไม้ 179นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว “เอ็กซ์โป กล้วยไม้งาม นครปฐม” พร้อมจัดประกวดสุดยอดกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ พร้อมเลือกซื้อกล้วยไม้และพันธุ์จากเกษตรกรตัวจริงโดยมีนายศิริชัย เลี้ยงอำนวย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐมกล้วยไม้ 058กล้วยไม้ 069กล้วยไม้ 210กล้วยไม้ 162นายอนิรุธ สุขจิตต์ ผู้จัดการโครงการอุทยานอาชีพชัยพัฒนา นครปฐม นายเย็น ลือชา วีระวัฒนะเมธิน ผู้แทนสมาคมเกษตรผู้ปลูกกล้วยไม้ นายอุดม โอษฐ์ยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมและนางดวงใจ คุ้มสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรีเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยกล้วยไม้ 019กล้วยไม้ 023กล้วยไม้ 027กล้วยไม้ 138กล้วยไม้ 034กล้วยไม้ 152กล้วยไม้ 047กล้วยไม้ 145ด้านนายศิริชัย เลี้ยงอำนวย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐมกล่าวว่า จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรปลูกกล้วยไม้มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งตลาดกล้วยไม้มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละหลายพันล้านบาทกล้วยไม้ 074 กล้วยไม้ 071 กล้วยไม้ 072 กล้วยไม้ 073 ขณะเดียวกันเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ มีการรวมกลุ่มกันที่เหนียวแน่น ซึ่งทางจังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรผลิตไม้ตัดดอกและกล้วยไม้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยจัดทำแปลงใหญ่กล้วยไม้ จำนวน 6 แปลง ในพื้นที่ อำเภอเมือง กำแพงแสน บางเลน และนครชัยศรี เกษตรจังหวัดได้เข้าไปให้ความรู้ด้านการกำจัดโรคแมลง ศัตรูพืช เพื่อให้กล้วยไม้มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต สอดคล้องกับความต้องการของตลาดกล้วยไม้ 198กล้วยไม้ 199 ภายในงานยังมีการจัดประกวดกล้วยไม้งาม จำนวน 30 สวน การจัดนิทรรศการความเป็นมาของกล้วยไม้ การจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ซื้อหากลับพร้อมกับการเรียนรู้วิธีการปลูกกล้วยไม้อย่างถูกวิธี พร้อมกับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกล้วยไม้ 081กล้วยไม้ 087กล้วยไม้ 086กล้วยไม้ 213นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดไม้ตัดดอก ซึ่งเป็นไม้ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ จัดประกวด 2 สายพันธุ์ คือ กล้วยไม้สกุลหวาย และ มอคคารา ขณะเดียวกันยังมีการประกวดไม้ตัดดอกที่เป็นไม้หมู่ จำนวนหมู่ละ 50 ต้น และมีการประกวดการจัดสวน แบบเลียนแบบธรรมชาติ แนวความคิดสร้างสรรค์ และการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ
สำหรับงาน เอ็กซ์โปกล้วยไม้งามนครปฐม จัดระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายนนี้ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 083-999-7924, 034-259-613

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »