จังหวัดนครปฐมระดมกล้วยไม้ทั้งนครปฐมและทั่วประเทศ โชว์ศักยภาพในงาน “เอ็กซ์โปกล้วยไม้งาม นครปฐม” สุดยอดงานกล้วยไม้แห่งปี วันที่ 4 – 10 กันยายน 2560 นี้ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม

จังหวัดนครปฐมระดมกล้วยไม้ทั้งนครปฐมและทั่วประเทศ โชว์ศักยภาพในงาน “เอ็กซ์โปกล้วยไม้งาม นครปฐม” สุดยอดงานกล้วยไม้แห่งปี วันที่ 4 – 10 กันยายน 2560 นี้ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองกล้วยไม้ 2 063กล้วยไม้ 2 065กล้วยไม้ 2 071กล้วยไม้ 2 074นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรปลูกกล้วยไม้มากที่สุดในประเทศไทย ส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศกล้วยไม้ 2 113กล้วยไม้ 2 102 กล้วยไม้ 2 129กล้วยไม้ 2 125กล้วยไม้ 2 121 กล้วยไม้ 2 120กล้วยไม้ 2 129กล้วยไม้ 2 156กล้วยไม้ 2 134กล้วยไม้ 2 150แต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละหลายพันล้านบาท จึงได้ร่วมกับหน่วยงานจากหลายภาคส่วน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร และส่วนราชการต่างๆ สมาคม ชมรม กลุ่มและองค์กรต่างๆในด้านกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ จัดงาน “เอ็กซ์โปกล้วยไม้งาม จังหวัดนครปฐม” ขึ้นกล้วยไม้ 2 187กล้วยไม้ 2 190 กล้วยไม้ 2 007กล้วยไม้ 2 019กล้วยไม้ 2 046กล้วยไม้ 2 057 กล้วยไม้ 2 056 กล้วยไม้ 2 055กล้วยไม้ 2 091กล้วยไม้ 2 218กล้วยไม้ 2 159เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ให้มากขึ้น สนับสนุนเกษตรกรที่มีการพัฒนาการผลิตที่ได้คุณภาพ ได้นำผลผลิตที่มีคุณภาพมาประกวดแข่งขัน ทำให้เกษตรกรมีเวทีแสดงศักยภาพการผลิตและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐมให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นด้วยกล้วยไม้ 2 160กล้วยไม้ 2 214กล้วยไม้ 2 215กล้วยไม้ 2 020กล้วยไม้ 2 217กล้วยไม้ 2 216ด้านนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้แหล่งใหญ่ของประเทศ ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ในสกุลต่างๆมากมาย มีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้จำนวน 10,946 ไร่กล้วยไม้ 2 169กล้วยไม้ 2 165กล้วยไม้ 2 060 กล้วยไม้ 2 077กล้วยไม้ 2 079กล้วยไม้ 2 015กล้วยไม้ 2 025กล้วยไม้ 2 024กล้วยไม้ 2 178กล้วยไม้ 2 223กล้วยไม้ 2 229เป็นกล้วยไม้ตัดดอกประมาณ 8,687 ไร่ มีสกุลหวาย สกุลม็อคคาร่า สกุลออนซีเดียม สกุลแวนด้า และยังมีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้กระถางเพื่อจำหน่ายต้นติดดอกและส่งออกกล้วยไม้ประมาณ 2,259 ไร่ อยู่ในหลายอำเภอเช่น บางเลน นครชัยศรี พุทธมณฑล สามพราน ดอนตูม กำแพงแสน และอำเภอเมืองนครปฐม กล้วยไม้ 2 027กล้วยไม้ 2 037กล้วยไม้ 2 036กล้วยไม้ 2 026กล้วยไม้ 2 005 กล้วยไม้ 2 002กล้วยไม้ 2 006กล้วยไม้ 2 233สำหรับงาน “เอ็กซ์โปกล้วยไม้งาม นครปฐม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 083-999-7924, 034-259-613

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »