จังหวัดบุรีรัมย์แถลงความพร้อมจัดงาน “พันธุ์บุรีรัมย์” มหกรรมกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 19-21 เมย.นี้

จังหวัดบุรีรัมย์แถลงความพร้อมจัดงาน “พันธุ์บุรีรัมย์”
มหกรรมกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 19-21 เมย.นี้
www.Thainewsvision.com
พาฝัน ปิ่นทอง325474
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในการจัดงานเปิดเผยว่า จากการที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่7) พุทธศักราช 2562 ได้อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้และแนะนำแนวทางปฏิบัติจริงแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชา เพื่อการแพทย์และรักษาอาการของโรคได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะองค์กรของรัฐ ได้ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน และภาคเอกชน จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อการใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ ทั้งการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนปัจจุบันให้แก่ผู้เจ็บป่วย ผู้ที่มีความสนใจเรื่องสุขภาพ และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการใช้กัญชาบนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฏหมายอย่างแท้จริงIMG_8465325485IMG_8450
การจัดงานครั้งนี้มีชื่อว่า “พันธุ์บุรีรัมย์” จัดขึ้นในวันที่ 19-21 เมษายน 2562 บริเวณสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้การใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ ทั้งการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนปัจจุบันโดยถูกต้องตามกฎหมายแก่ประชาชน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้รู้จักกัญชาสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งกัญชาสายพันธุ์ไทยและต่างประเทศ, เสวนาวิธีการปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ, ลงทะเบียนและรับรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย, นิทรรศการอาหารสมุนไพรรักษาโรค, บูธขายสินค้าสมุนไพรไทยและสินค้าเพื่อสุขภาพ พร้อมความบันเทิงครบครัน ด้วยคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่จากศิลปินชั้นนำ คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้มากกว่า 150,000 คนIMG_8449
IMG_8453325482ด้านนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย กล่าวว่า กัญชามีการใช้ประโยชน์ในตำรับยาไทยมีปรากฎตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่ที่ผ่านมาต่างชาติมากำหนดว่าเป็นยาเสพติดต้องทำลาย แต่ในช่วงเวลาที่ไทยมุ่งทำลายต่างชาติกลับมีการศึกษาวิจัยและออกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกมาขายในราคาแพง การขับเคลื่อนเรื่องกัญชาจึงเป็นการทวงคืนพืชสมุนไพรให้กลับคืนมาสู่ประเทศไทย เพราะเป็นสมบัติชาติเป็นของทุกคน325472
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อประเทศไทยประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติดและผิดกฎหมายในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ทำให้สายพันธุ์กัญชาไทยที่เคยดีที่สุดในโลกสูญหายไปมาก แต่เมื่อรัฐบาลชุดนี้เข้าใจ ทำให้กฎหมายคลายล็อค แม้จะไม่ได้ดั่งใจทั้งหมดเพราะรู้ว่ากัญชามีประโยชน์มากกว่านี้ แต่ก็ต้องช่วยในการรักษาพันธุกรรมของกัญชาไทยไว้เพื่อประโยชน์ของประเทศ และเชื่อว่ากัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทย325475
พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ให้ข้อมูลว่า ในแง่ของการแพทย์แผนไทยมองว่ากัญชาเป็นอาหาร ที่มีการใช้มาแต่โบราณและเกิดประโยชน์ กัญชาเป็นตำรับยาแผนไทยมีการใช้มายาวนานปรากฎในคัมภีร์โบราณมากมายที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ แต่ขาดการพัฒนาตำรับมานานนับตั้งแต่ที่มีการจำกัดให้เป็นยาเสพติดและตำรับหายไปมาก กัญชาคือสมุนไพรธรรมดาที่มีสรรพคุณช่วยในเรื่องกินได้ นอนหลับ อารมณ์ดี ผลที่เกิดขึ้นกับร่างกาย อาจไม่ได้รักษาโรคโดยตรง แต่เป็นการปรับสมดุลร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยนี่คือหลักในการรักษาแบบแผนไทย และกัญชาเป็นภูมิปัญญาและมรดกประเทศ ที่ไม่มีในชาติอื่นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันรักษา325477 325478 325479
นายสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในงานที่จะจัดขึ้นสมาคมแพทย์แผนไทยจะนำตำรับตำรายาแผนไทยไปเผยแพร่ในการให้องค์ความรู้กับผู้ร่วมงาน และบางตำรับทุกคนสามารถปรุงใช้เองได้ที่บ้าน ซึ่งการใช้กัญชาในทางการแพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญา และบางตำรับมีการระบุว่าพระพุทธเจ้าเคยให้พระอานนท์ทำเพื่อแจกจ่ายชาวบ้าน เช่น ตำรับไพศาลีหากมีการส่งเสริมให้กัญชาเป็นสมุนไพรอย่างจริงจัง จะช่วยลดดุลการค้าจากการนำเข้ายาที่ปัจจุบันต้องซื้อจากต่างประเทศปีละนับแสนล้านบาทลง325481
นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จำกัด กล่าวว่า การจัดงานเป็นการทำตามกฎหมายทุกอย่างแน่นอน โดยมีเป้าหมายต้องการให้คนไทยเข้าใจ และเข้าถึงเกี่ยวกับกัญชา โดยเข้าใจในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทั้งภูมิปัญญาทางการแพทย์ในการรักษาโรค และโภชนาการของประเทศไทย เพราะประโยชน์ไม่ใช่แค่รักษาแต่ปรุงอาหารเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่ป่วยด้วย รวมถึง เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ การปลูก วิธีการทำยา จะต้องมีความเข้าใจทั้งหมดตั้งแต่การปลูกจนแปรรูป ในการเข้าถึง คนไทยต้องเข้าถึงยากัญชาในโรคที่สามารถใช้รักษาได้ โดยไม่ใช่เป็นการหายจากโรคที่เป็นแต่เกิดโรคหนี้ขึ้นมาใหม่ เพราะต้องใช้เงินจำนวนมากในการซื้อยากัญชามาใช้ จึงต้องเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้ในการที่ผลิตยาเพื่อใช้เองได้ด้วย หรือหากต้องซื้อจะต้องไม่มีราคาแพง325484
IMG_8434 IMG_8435 IMG_8436 IMG_8437“พันธุ์บุรีรัมย์ไม่ใช่สายพันธุ์กัญชา แต่ต้องการให้คนมีแนวคิดแบบคนบุรีรัมย์ คือ กล้าคิดใหม่ และเปลี่ยนแปลงใหม่ เพราะถ้ายังคิดแบบเดิม ทำแบบเดิม ผลที่เกิดขึ้นก็แบบเดิม ที่ผ่านมาผมทำเรื่องการกีฬาทำให้คนบุรีรัมย์มีรายได้มากขึ้น แต่ยังไม่ปลอดหนี้ มั่นใจว่าหากทำให้กัญชาเสรีจริง ชาวบ้านเกษตรกรสามารถปลูกได้ ภายใน 3 ปี คนบุรีรัมย์จะหมดหนี้ การจัดงานจึงต้องการให้ทุกคนเข้าใจและเข้าถึงสิทธิในการปลูกได้ ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมให้คนไทยเดินสูบกัญชากันอย่างเสรี แต่จะเป็นการรักษาภูมิปัญญาให้เป็นของทุกคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถทำเป็นอาชีพและรายได้ให้ทั้งเกษตรกรและสตาร์ทอัพ”นายเนวินกล่าว

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »