จังหวัดปทุมธานีจัดโครงการพัฒนาศิลปะการแสดงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล

จังหวัดปทุมธานีจัดโครงการพัฒนาศิลปะการแสดงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑลภาพข่าวประชาสัมพันธ์พัฒนาศิลปะการแสดง

     นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช(ลำดับที่ 4 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศิลปะการแสดงที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑลในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล) โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นางสายสวาท โสขวัญฟ้า ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ) ร่วมอบรมระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »