จังหวัดสกลนครจัดงาน “ร้อยเรื่องเล่า พันเรื่องราว ด้วยสองมือที่ถักทอสู่ไหมย้อมคราม” ณ สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนครจัดงาน “ร้อยเรื่องเล่า พันเรื่องราว ด้วยสองมือที่ถักทอสู่ไหมย้อมคราม” ณ สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
www.Thainewsvision.com
พาฝัน ปิ่นทองoc6b321dc4959e7d96b8ba3f38fe2aae7_24106775_191001_0032
น.ส.สิการย์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน “ร้อยเรื่องเล่า พันเรื่องราว ด้วยสองมือ ที่ถักทอสู่ไหมย้อมคราม” เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ “ไหม” เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงoc6b321dc4959e7d96b8ba3f38fe2aae7_24106775_191001_0001 และ “คราม” ซึ่งเป็นวิถีชีวิต จิตวิญญาณ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวจังหวัดสกลนครที่ได้รับการสืบทอด จากรุ่นสู่รุ่นมาหลายร้อยปีoc6b321dc4959e7d96b8ba3f38fe2aae7_24106775_191001_0029
โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “ร้อยเรื่องเล่า พันเรื่องราว ด้วยสองมือที่ถักทอสู่ไหม ย้อมคราม” ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ “จุดประกาย..แสงสว่าง” “เพราะครามเป็นวิถีชีวิตของคนสกลนคร” “จากวิถีชีวิต สืบทอดภูมิปัญญา สู่สินค้า GI ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร” oc6b321dc4959e7d96b8ba3f38fe2aae7_24106775_191001_0002“สินค้า GI ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร” “ความท้าทาย…นวัตกรรม” และ “เมืองแห่งผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้สินค้า ผ้าไหม และ ผ้าคราม GI ให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเปิดบันทึกหัวใจสีคราม เล่าเรื่องราว ฝากเรื่องเล่า ที่มากกว่า 1,000 วัน ในสกลนคร โดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ที่มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานในจังหวัดสกลนครoc6b321dc4959e7d96b8ba3f38fe2aae7_24106775_191001_0014oc6b321dc4959e7d96b8ba3f38fe2aae7_24106775_191001_0026 oc6b321dc4959e7d96b8ba3f38fe2aae7_24106775_191001_0016
นอกจากนี้ ในช่วงการจัดงาน ยังมีการเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมย้อมครามธรรมชาติ GI สกลนคร จากนางแบบชั้นนำ น้องภัทลดา กุลภัคธนภัทร์ รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2559 และเป็นตัวแทนประเทศไทยประกวดมิสเวิลด์ 2017 และการจัดแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มากกว่า 20 ร้านค้าอีกด้วย

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »