จังหวัดสมุทรปราการ จัดมหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่นโครงการOTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดมหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่นโครงการOTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ
www.Thainewsvision.com
ข่าว – ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_8072จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น” ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการIMG_7970 IMG_7973IMG_7974IMG_8110IMG_8016 IMG_8018 มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานสร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน และบรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
IMG_8107IMG_7996 IMG_7998IMG_8040IMG_8047IMG_7938 IMG_7940IMG_7917 IMG_7915IMG_8037IMG_8052IMG_8054 IMG_8053IMG_8064 IMG_8070IMG_8021สำหรับการจัดงาน “มหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดสมุทรปราการ” ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คนIMG_8108 IMG_8093 IMG_8088 IMG_8087 IMG_8086 IMG_8085IMG_8103 IMG_8095 และยังได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการจัดการประกวดแข่งขัน มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ โดยจัดกิจกรรมและรูปแบบงานให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดสมุทรปราการอาทิ เมนูกุ้งเหยียด เมนูจากปลาสลิด เป็นต้นIMG_7904 IMG_7889 IMG_7881 IMG_7934จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้จังหวัดสมุทรปราการ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่และส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนในอนาคตต่อไป และที่สำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »