จังหวัดสมุทรสาครชูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดสมุทรสาครชูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ดึงผู้ประกอบการ-สื่อมวลชน เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ใกล้กรุงเทพฯ
www.Thainewsvision.com
พาฝัน ปิ่นทองสมุทรสาคร_0016
     นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเพียบพร้อม ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การประมง เกษตรกรรม หัตถกรรม การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สมุทรสาคร_0002สมดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์” นอกจากนี้ยังมีทำเลที่ตั้งที่ติดกับกรุงเทพมหานคร สะดวกง่ายดายต่อการเดินทางสมุทรสาคร_0003
ดังนั้น จังหวัดสมุทรสาครจึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่บูรณาการทั้งด้านกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์สินค้าของดีของจังหวัดและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสมุทรสาคร_0005 เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการร้านค้า ภายใต้ชื่อ “โครงการธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล” นั่นคือการจัด Familiarization Trip โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน จำนวน 2 ครั้ง สมุทรสาคร_0006 สมุทรสาคร_0007 สมุทรสาคร_0008 สมุทรสาคร_0009ครั้งที่ 1 จะจัดระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16สิงหาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวและเป็นสื่อแนะนำผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องสมุทรสาคร_0010 สมุทรสาคร_0011 สมุทรสาคร_0012 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในสมุทรสาครมากขึ้นสมุทรสาคร_0013 สมุทรสาคร_0014 สมุทรสาคร_0015
สมุทรสาคร_0001นอกจากนั้น จังหวัดสมุทรสาครยังเตรียมจัดงาน “SAMUTSAKHON ON THE SHOW” ระหว่างวันที่ 20-28 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมสแควร์ โซน C ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และบริเวณชั้น 3 โซน Atrium ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานมหกรรมที่นำเสนอของดีจังหวัดสมุทรสาคร ให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้สัมผัส ณ กลางใจเมือง ในรูปแบบทันสมัยและแปลกใหม่ที่ผู้เข้าชมงานจะต้องอัศจรรย์ใจ

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »