จังหวัดสมุทรสาครเชิญชวนนักท่องเที่ยวขึ้นรถไฟไปเที่ยวแบบสุดชิลล์ที่มหาชัย10 บาทเท่านั้นเอง กับกิจกรรม “เที่ยวตาม Train อบต.ท่าทราย จ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาครเชิญชวนนักท่องเที่ยวขึ้นรถไฟไปเที่ยวแบบสุดชิลล์ที่มหาชัย10 บาทเท่านั้นเอง กับกิจกรรม “เที่ยวตาม Train อบต.ท่าทราย จ.สมุทรสาคร
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทอง118347
นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครได้มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเอาไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ปี2561-2564 ว่าเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข” IMG_3702IMG_3738IMG_3723 IMG_3724 IMG_3729โดยเน้นส่งเสริมให้จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชิมของทะเลสดรสเด็ด เที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ทั้ง ศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดโคกขาม ฯลฯ แล้วนั่งเรือข้ามฟากไปท่าฉลอม สัมผัสมนต์เสน่ห์ของชุมชนดั้งเดิมและก้าวแรกของชุมชนจีนในสยาม เที่ยวครบได้ในวันเดียวตามเส้นทางสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย กับกิจกรรม “เที่ยวตาม Train อบต.ท่าทราย จ.สมุทรสาครIMG_3748IMG_3755 IMG_3753 IMG_3752
จังหวัดสมุทรสาครได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ โดยมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การจัดกิจกรรม “เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร” ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเกิดแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดสมุทรสาครมากยิ่งขึ้นIMG_3761IMG_3764 IMG_3765 IMG_3766 IMG_3767
IMG_3774 IMG_3777สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางใกล้ๆ กรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวเมื่อนั่งรถไฟมาแล้ว สามารถเดินเท้าเข้าไปชิมอาหารตามร้านเด็ดๆ และขึ้นชื่อในย่านมหาชัยได้ นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ ตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดโคกขาม เป็นต้น และยังสามารถนั่งเรือข้ามฟากไปยังท่าฉลอม ซึ่งยังคงไว้ด้วยมนต์เสน่ห์ของชุมชนดั้งเดิม และเป็นก้าวแรกของชุมชนจีนในสยามIMG_3782IMG_3801 IMG_3808 IMG_3811IMG_3816 IMG_3819 IMG_382271004254_367396907482197_5187886641741561856_n 70998027_503481967098927_5367164263213301760_n70615044_478384716346711_2321299084683509760_n 70809418_1608534795947591_2042760684487311360_nIMG_3839 IMG_3850 IMG_3853IMG_3861
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย มีระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟ จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีวงเวียนใหญ่ ตลาดพลู วัดสิงห์ รางโพธิ์ และมหาชัย ให้บริการเดินรถไป – กลับ วันละ34 เที่ยว จากสถานีวงเวียนใหญ่ – มหาชัย เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30-21.00 น.และจากสถานีมหาชัย – วงเวียนใหญ่ เริ่มตั้งแต่เวลา 04.30-09.00 น. ค่าโดยสารตลอดเส้นทาง 10 บาทเท่านั้นเอง71928227_394395537844604_2185947863274487808_n
ทางรถไฟสายนี้เปิดให้บริการประชาชนมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปีจึงนับเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์อีกสายหนึ่งของไทยที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน และที่สำคัญทางรถไฟสายนี้ยังเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ที่รัชกาลที่ 5 ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินประทับรถไฟพระที่นั่งผ่านทางรถไฟสายนี้ สมัย ร.ศ. 124 อีกด้วย

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »