จังหวัดสมุทรสาครเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน ใกล้กทม ในกิจกรรม “Slow Life ใกล้กรุง@บ้านแพ้ว”

จังหวัดสมุทรสาครเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน ใกล้กทม ในกิจกรรม “Slow Life ใกล้กรุง@บ้านแพ้ว”
#บ้านแพ้ว สมุทรสาคร#รวมพลคนบ้านแพ้ว
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_4916 IMG_4914 IMG_4920 IMG_4922 IMG_4923 IMG_4924 IMG_4929นายประพัน ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครได้เน้นส่งเสริมให้จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร และเชิงอุตสาหกรรมIMG_4749 IMG_4750 IMG_4791 IMG_4758 IMG_4753 IMG_4764 IMG_4767 IMG_4768 IMG_4777 IMG_4778 IMG_4784IMG_4799รวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสินค้าชุมชน ดึงดูดรายได้จากการท่องเที่ยว โดยภาคการท่องเที่ยวและบริการนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานของจังหวัดสมุทรสาครในอนาคตต่อไปIMG_4826 IMG_4829 IMG_4834 IMG_4835 IMG_4837 IMG_4859สำหรับการจัดกิจกรรม “Slow Life ใกล้กรุง @บ้านแพ้ว” ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ แล้วยังเป็นการเปิดเส้นทางและพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนIMG_4811 IMG_4812IMG_4878 IMG_4892 IMG_4893 IMG_4902 IMG_4903 IMG_4904 และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้แก่ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยIMG_4808 IMG_4747 IMG_4746IMG_4975 IMG_4974 IMG_4973 IMG_4971โดยแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอบ้านแพ้วมีอยู่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ สวนแช่มชื่นมะพร้าวน้ำหอม สวนหม่อน สวนแก้วมังกรนายตั้ม สวนกล้วยไม้ลุงแย้ม และศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากพืชผลเกษตรต่าง ๆIMG_5041 IMG_5057 IMG_5056IMG_5044 IMG_5045 IMG_5046 IMG_5048ตลาดน้ำบ้านแพ้ว ถือเป็นอีกจุดที่น่าสนใจซึ่งเป็นตลาดโบราณอายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก เชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนไปจนถึงจังหวัดราชบุรี ตลาดแห่งนี้เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืด จะมีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันตลอดทั้งวัน จะเริ่มปิดร้านกันช่วงเย็น ๆ ราว ๆ 18.00น.IMG_4941 IMG_4945 IMG_4949 IMG_4953 IMG_4954 IMG_4956 ที่นี่มีสินค้ามากมาย ทั้งของกินของใช้หลากหลายประเภท ซึ่งมักจะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน ร้านค้าส่วนใหญ่ยังเป็นไม้ที่สะอาดเอี่ยม ทั้งสองฝั่งคลอง ตลาดน้ำบ้านแพ้วได้เป็นแหล่งรวมของกินของอร่อยขึ้นชื่อของบ้านแพ้วไว้มากมายIMG_4869IMG_5085 IMG_5086 IMG_5075 IMG_5070 IMG_5066 IMG_5067นอกจากนี้ยังมีวัดสำคัญหลายแห่งบนเส้นทางริมคลองที่เหมาะกับการเยี่ยมชมและสักการะ ที่พลาดไม่ได้คือการสักการะหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยอู่ทองเนื้อหินทรายแดงฉาบปูน ปางมารวิชัย มีพระพักตร์เอิบอิ่ม ยิ้มละไมหน้าตักกว้าง 81 นิ้ว สูง 99 นิ้ว (เป็นที่อัศจรรย์ถึงสัดส่วนของหลวงพ่อโตที่ช่างสมัยโบราณได้กำหนดไว้ล้วนเป็นเลขมงคลทั้งสิ้น เช่น ขนาดความกว้างของหน้าตักเมื่อนำตัวเลขมารวมกันจะได้ 9 ส่วนสูงรวมกันได้ 9 อีก เมื่อนำส่วนกว้างรวมกับส่วนสูงก็ได้ 9 ซึ่งเลข 9 คนทั่วโลกถือว่าเป็นเลขสุดยอดของเลขมงคลIMG_5010 IMG_5027 IMG_5029 IMG_5020 IMG_5034) วัดธรรมจริยา เป็นวัดที่มีอายุราวร้อยปีเศษ อยู่ริมคลองดำเนินสะดวก บ้านแพ้ว สมุทรสาคร เดิมมีชื่อว่า “วัดใหม่มธุรส” ต่อมาก็เปลี่ยนเป็น “วัดธรรมจริยา” และ “วัดธรรมจริยาภิรมย์” ในปัจจุบัน ที่นี่มีเจดีย์ใหญ่ที่งดงามมากฐานเจดีย์เป็นห้องมี 2 ชั้น ชั้นบน เป็นที่ประดิษฐานพระประธานที่สวยงาม นามว่า หลวงพ่ออู่ทอง ด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และคนที่ศรัทธาจากทางไกล เจดีย์ที่งดงามนี้ก็สร้างเสร็จในระยะเวลา 3 ปี 10 เดือน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่งดงามรวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในที่ตระการตาประทับใจทุกคนที่ได้พบเห็นIMG_4979 IMG_4980 IMG_4984 IMG_4983 IMG_4997 IMG_4999วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ชาวบ้านเรียกว่า “วัดมอญ” เพราะชาวรามัญสร้างขึ้นมา อยู่ต้นคลองตาปลั่งเป็นคลองลัดเชื่อมระหว่างพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กับ อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นคลองใหญ่ใช้สัญจรไปมาเป็นเส้นทางน้ำหลัก สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ก็คือ นอกจากศาสนสถานภายในวัดแล้ว ตามสุมทุมพุ่มไม้ในวัด ยังเป็นที่อาศัยของ นกกาน้ำ นกกระยางขาว เป็นจำนวนมากIMG_4743 IMG_4744 IMG_4745การเดินทางมายังจังหวัดสมุทรสาคร
โดยรถยนต์
การเดินทางจากกรุงเทพฯ จากแยกบางปะแก้ว ไปตามทางหลวงหมายเลข 35 ถนนธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระรามที่ 2) ผ่านที่ทำการเขตบางขุนเทียน ด่านชั่งน้ำหนักเอกชัย ถึงสี่แยกมหาชัย ประมาณกิโลเมตรที่ 28 เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองสมุทรสาคร ระยะทาง 29 กิโลเมตรIMG_4870 IMG_4872 IMG_4873บริษัท ขนส่ง จำกัด
มีบริการเดินรถประจำทางไปจังหวัดสมุทรสาครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.30-21.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี โทร. 0 2434 5557-8 (รถธรรมดา) หรือ โทร. 0 2435 1199-200 (รถปรับอากาศ)
โดยรถไฟIMG_4874 IMG_4875 IMG_4876IMG_5037 IMG_5038การรถไฟมีบริการรถไฟออกจากสถานีวง เวียนใหญ่ทุกวันๆ ละหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา 05.30-20.10 น. ไปสุดปลายทางสถานีรถไฟมหาชัยหรือข้ามเรือไปฝั่งสถานีรถไฟบ้านแหลมก็จะสามารถนั่งรถไฟต่อไปถึงสถานีรถไฟแม่กลองจังหวัดสมุทรสงคราม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ โทร. 0 2465 2017, 0 2890 6260 และสถานีรถไฟมหาชัย โทร. 0 3441 1003 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและราคาตั๋วโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยโทร. 1690 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเว็บไซต์www.railway.co.th

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »