จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม Familiarization Trip ดึงผู้ประกอบการท่องเที่ยว-สื่อมวลชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น

จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม Familiarization Trip ดึงผู้ประกอบการท่องเที่ยว-สื่อมวลชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น
www.Thainewsvision.com
พาฝัน  ปิ่นทองรองผู้ว่า-3รองผู้ว่า-2 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเพียบพร้อม ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การประมง เกษตรกรรม หัตถกรรม การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สมดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์” ศาลหลักเมือง วัดหลักสี่-3 วัดหลักสี่-2นอกจากนี้ยังมีทำเลที่ตั้งที่ติดกับกรุงเทพมหานคร สะดวกง่ายดายต่อการเดินทาง
ดังนั้น จังหวัดสมุทรสาครจึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่บูรณาการทั้งด้านกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายท่าฉลอม-7 ท่าฉลอม-6 ท่าฉลอม-5 สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์สินค้าของดีของจังหวัดและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการร้านค้า ภายใต้ชื่อ “โครงการธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล” นั่นคือการจัด Familiarization Trip โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จะจัดระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16สิงหาคม 2561สวนหม่อน-3 สวนหม่อน-22 โค-บา-ไรซ์-1ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวและเป็นสื่อแนะนำผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในสมุทรสาครมากขึ้นท่าฉลอม-4 ท่าฉลอม-3 ท่าฉลอม-2นอกจากนั้น จังหวัดสมุทรสาครยังเตรียมจัดงาน“SAMUTSAKHON ON THE SHOW” ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมสแควร์ โซน C ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และบริเวณชั้น 3 โซน Atrium ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานมหกรรมที่นำเสนอของดีจังหวัดสมุทรสาคร ให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้สัมผัส ณ กลางใจเมือง ในรูปแบบทันสมัยและแปลกใหม่ที่ผู้เข้าชมงานจะต้องอัศจรรย์ใจ

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »