จังหวัดสระบุรี จัดแสดงจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของดีสระบุรีวิถีไทยวิถีถิ่นครั้งที่ 2ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2561นี้ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดสระบุรี จัดแสดงจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของดีสระบุรีวิถีไทยวิถีถิ่นครั้งที่ 2ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2561นี้ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี สระบุรี 182 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ นางกฤษญาพร สุนทรพจน์ พาณิชย์จังหวัดสระบุรีร่วมเปิดโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ครั้งที่สองของดีสระบุรีวิถีไทยวิถีถิ่นครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น G โซนร้านทองจังหวัดปทุมธานี สระบุรี 156 สระบุรี 140 สระบุรี 131 สระบุรี 130สระบุรี 134สระบุรี 180สระบุรี 172สระบุรี 167สระบุรี 162โดยนายบัณฑิตย์เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่าจังหวัดสระบุรี ได้มีการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านพืชปศุสัตว์ และประมง จึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันสระบุรี 193 ตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ได้แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี สำหรับการจัดงาน ของดีสระบุรี วิถีไทย วิถีถิ่น ครั้งที่ 2 สระบุรี 110ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดตามโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพของจังหวัดสระบุรี ได้แก่สินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้ผลิต มาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง สระบุรี 001ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการอีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์สินค้า ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นสระบุรี 006ด้านนางกฤษญาพร สุนทรพจน์ พาณิชย์จังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่เพื่อให้ทุกคนนั้นได้ร่วมสนุกเพลิดเพลินกับการช็อปสินค้า OTOP ของจังหวัดสระบุรีสระบุรี 010 มีทั้งสินค้าดีราคาถูกกว่า 60 ร้านค้าให้เลือกจับจ่าย อาทิ ร้านขายข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ น้ำนมข้าวโพด กะหรี่ปั๊บ น้ำองุ่น ถั่วทอดสมุนไพรสระบุรี 012 กระเทียม ผักไร้สารพิษ ข้าวโพดย่าง นมสด รวมถึงสินค้าด้านปศุสัตว์ หนังปลาสมุนไพร หมูสวรรค์ หมูทุบ รวมทั้งสินค้าด้านการแปรรูป สินค้าเกษตรสดใหม่สระบุรี 019 อาทิ อาหารสดปรุงสุกจากแหล่งผลิตชื่อดังของจังหวัดสระบุรี อีกทั้งเผยถึงการร่วมกิจกรรมสินค้านาทีทองทุกวัน ซึ่งภายในงานจะมีการจัดรูปแบบ theme Cowboyสระบุรี 026 ซึ่งสื่อถึงวิถีชีวิตของคนสระบุรีอีกทั้ง มีการแสดงโชว์ชุดละตินคาวบอย ที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดสระบุรี สระบุรี 029สระบุรี 028สระบุรี 034สระบุรี 043 สระบุรี 045 สระบุรี 052 สระบุรี 053 สระบุรี 055 สระบุรี 056 สระบุรี 068 สระบุรี 069 สระบุรี 087 สระบุรี 080 สระบุรี 074 สระบุรี 073มีการแสดงระบำดอกทานตะวัน ซึ่งเป็นการแสดงวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ ของจังหวัดและยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ต ของ ออย สุนิดา ไมค์ทองคำ 5 นักร้องลูกทุ่งเสียงใสจากค่าย ยุ้งข้าวเรคคอร์ด ที่มีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดสระบุรีอีกด้วย สระบุรี 177ซึ่งภายในงานของดีสระบุรี วิถีไทย วิถีถิ่น ครั้งที่ 2 จากรวมความเป็นวิถีไทย วิถีถิ่น ของคนสระบุรีเอาไว้ โดยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น G โซน 1 ร้านทอง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2561นี้

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »