จังหวัดเพชรบุรีจัดโครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร “บ้านเพชรเพลินดิน”19-22 ก.ค. 61 ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

จังหวัดเพชรบุรีจัดโครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร “บ้านเพชรเพลินดิน”19-22 ก.ค. 61 ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองมาบุญครอง 220
นางฉัตรพร ราษฏร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาร่วมทำพิธีเปิด “มหกรรมของดีเพชรเพลินดิน ช้อป กิน เที่ยว จบที่เดียว” เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สู่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ มาบุญครอง 180 มาบุญครอง 182 มาบุญครอง 190 มาบุญครอง 191 มาบุญครอง 200มาบุญครอง 208มาบุญครอง 207โดยเรามีโครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร “เพชรเพลินดิน” ที่หมายถึงการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นไปอย่างมีคุณค่าและเต็มไปด้วยความสุข ในเขตกลุ่มจังหวัด เพชรสมุทรคีรี (เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) เพื่อส่งต่อต้นแบบการเรียนรู้นี้ให้ได้พัฒนาสู่วงกว้าง มุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้เติบโตถึงทุกภาคส่วนจนขยายทั่วทั้งประเทศมาบุญครอง 072 มาบุญครอง 069 มาบุญครอง 076และก็จะนับเป็นการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทางด้านการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่น สานนโยบายรัฐบาลไทยนิยม ยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง
มาบุญครอง 117 มาบุญครอง 118มาบุญครอง 123 มาบุญครอง 125ด้านนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า โครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร “บ้านเพชรเพลินดิน” โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกับหน่วยงานกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี มาบุญครอง 136 มาบุญครอง 139มาบุญครอง 104 มาบุญครอง 095มาบุญครอง 092โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนและหอการค้าจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จ.เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมการตลาดในรูปแบบออฟไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการขาย ยกระดับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ มาบุญครอง 084 มาบุญครอง 079มาบุญครอง 066กิจกรรมต่างๆ ของโครงการจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ ด้วยตนเอง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีให้ดำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพในระยะยาวมาบุญครอง 052 มาบุญครอง 051 มาบุญครอง 048 มาบุญครอง 045 มาบุญครอง 042 มาบุญครอง 037 มาบุญครอง 031 มาบุญครอง 030 มาบุญครอง 022 มาบุญครอง 020 มาบุญครอง 010
มาบุญครอง 218โดยทำการจัดรอบทดลองตลาดสินค้าผู้ประกอบการจานวน 50 ราย ในวันที่ 19 -22กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 –20.00 น. ณ ศูนย์การค้า MBK Center บริเวณ MBK Avenue zone A กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์การค้าใจกลางเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงเป็นโอกาสที่จะได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากฝีมือของคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »