จุล โชติกะวรรณ บริจาคเงิน 1 ล้านบาท สมทบกองทุนโรงพยาบาลสงฆ์

จุล โชติกะวรรณ บริจาคเงิน 1 ล้านบาท สมทบกองทุนโรงพยาบาลสงฆ์12Digit Tribe 01 Digit Tribe 03 Digit Tribe 04

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์ นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานรับมอบ และกล่าวขอบคุณตัวแทนจากคุณจุล โชติกะวรรณ ที่มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำเงินบริจาคนี้ไปใช้ในกิจการด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลสงฆ์ ตามความประสงค์ของคุณจุล โชติกะวรรณ ต่อไป

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »