ชิมลองกอง…ท่องทั่วไทย

ชิมลองกอง…ท่องทั่วไทย

www.Thainewsvision.com

ข่าว – ภาพ    พาฝัน  ปิ่นทอง

ATTA 069 ปัจจุบันผลผลิตลองกองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานีและยะลา ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยประมาณการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดทั้งหมดสูงถึง 39,000 ตัน ทำให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ปลูกATTA 039ลองกอง ประกอบกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าไปเก็บผลผลิตได้อย่างเต็มที่และพ่อค้าคนกลางไม่กล้าเข้าไปรับซื้อ ทำให้ผลผลิตส่วนใหญ่เน่าเสียและถูกทิ้งไปโดยไร้ประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดATTA 020ร้อนดังกล่าว ATTA นำโดยคุณเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว จึงได้ร่วมมือกับพระครูปัญญาประยุต เจ้าคณะอำเภอรือเสาะและศรีสาครและพันโท ทรงเดช สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ดำเนินมาตรการระบายผลผลิตลองกองกว่า ATTA 08110 ตันออกนอกพื้นที่ เพื่อนำไปเพื่อแจกนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ลิ้มชิมรสชาติลองกองตันหยงมัสที่หวานหอม ของแท้จากจ.นราธิวาสเพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและรู้จักผลไม้
ไทยเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาลองกองในจังหวัดต้นทางภายใต้โครงการ ATTA ช่วยชาวสวนลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินัล 21

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »