ช้อปปี้เปิดตัวล่าสุดกับ ช้อปปี้บูทแคมป์ ยกระดับผู้ขายชาวไทย

ช้อปปี้เปิดตัวล่าสุดกับ ช้อปปี้บูทแคมป์ ยกระดับผู้ขายชาวไทย
www.Thainewsvision.com
พาฝัน ปิ่นทอง01อากาธา โซห์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดช้อปปี้ (ประเทศไทย)
ช้อปปี้ ผู้นำแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เปิดตัวโครงการ “ช้อปปี้บูทแคมป์”ตอกย้ำจุดยืนในการพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการของไทยให้เติบโตก้าวหน้า โดยโครงการช้อปปี้บูทแคมป์เป็นโครงการที่ริเริ่มเพื่อติดอาวุธทางความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่ผู้ขายและผู้ประกอบการรายย่อย 02โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รวมถึงหน่วยงานเอกชนชั้นนำ อาทิ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ธนาคารกสิกรไทย (KBank) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัดIMG_0126 IMG_0134 IMG_0135 IMG_0139
อากาธา โซห์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดช้อปปี้ (ประเทศไทย)กล่าวว่า “กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจประเทศไทย โดยผลผลิตจากธุรกิจ SME คิดเป็น 42% ของ GDP ของประเทศไทย ช้อปปี้ในฐานะแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ซึ่งสิ่งสำคัญคือการให้การสนับสนุนทางด้านทรัพยากรที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกอบการฯ เพื่อแนะนำแนวทางและช่วยให้ผู้ประกอบการฯ สามารถปรับตัวเข้ากับโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาIMG_0160 IMG_0157
IMG_0167โดยในปีนี้เราได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐอย่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการฯ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการ “ช้อปปี้บูทแคมป์” โครงการพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของเราโดยตั้งเป้าในการสนับสนุนเพื่อเพิ่มยอดขายไม่น้อยกว่า 100% ให้แก่ผู้ประกอบการฯ ที่เข้าร่วมในโครงการฯ”
สำหรับโครงการ “ช้อปปี้บูทแคมป์” เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเข้มข้นต่อเนื่อง 3 เดือน ไฮไลท์พิเศษของโครงการ ประกอบไปด้วย “CAMP”IMG_0149 IMG_0155 IMG_0152
 
● หลักสูตรพิเศษที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
 
● ชุดแบบฝึกหัดเพื่อความมั่นใจในบทเรียน
 
● ที่ปรึกษาประจำตัวเพื่อให้ความรู้และข้อแนะนำ
 
● สิทธิพิเศษจากช้อปปี้และพันธมิตร
 
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า“สำหรับช้อปปี้บูทแคมป์ ถือเป็นโครงการที่แสดงถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการช่วยกันสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยของไทย ทั้งนี้กรมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บูรณาการความร่วมมือกับช้อปปี้ และเชื่อมั่นว่านี่ถือเป็นก้าวสำคัญที่มีส่วนช่วยในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศการพัฒนาทักษะความสามารถของผู้ประกอบการฯ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนี้ไปเราจะยังคงสานต่อการบูรณาการร่วมกับช้อปปี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการฯ รุ่นใหม่ในยุค Thailand 4.0 ต่อไป”
โครงการ “ช้อปปี้บูทแคมป์” เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shopeebootcamp.com

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »