ฐานดีเอสเตทมอบน้ำยาฆ่าเชื้อแก่โรงเรียนคลองต้นไทร​ กรุงเทพฯ

บริษัท ฐานดีเอสเตท จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อยี่ห้อ Anti-vivacious แก่โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในป้องกันโควิด-191613118285777บริษัท ฐานดีเอสเตท จำกัด ยังคงมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ล่าสุดได้ลงพื้นที่มอบผลิตภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อยี่ห้อ Anti-vivacious แก่โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คุณครูและเด็กๆไว้ใช้ในโรงเรียน 1613118244366คุณธัญญพัฒน์ นิธิโชติธนกิจ ประธานกรรมการบริหารบริษัทฐานดีเอสเตทจำกัด เป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อยี่ห้อ Anti-vivacious ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง1613118248134 โดยมีสารประกอบหลักที่สำคัญ คือไดดิชิล ไดเมทิลแอมโมเนี่ยม โบรไมด์ (Didecyl dimethyl ammonium bromine)DDAB ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย เชื้อรา มัยโคพลาสม่า สาหร่าย ตะไคร่น้ำ และไวรัส โดยเฉพาะไวรัสสายพันธุ์โคโรน่าไวรัส Coronavirus(TGE)ที่ผ่านมาทดสอบจากห้องทดลองแล้ว ว่ามีประสิทธิภาพยับยั้ง Coronavirus ได้เป็นอย่างดี1613118252131 ผลิตภัณฑ์ Anti-vibac จึงมีประสิทธิภาพทำลายโคโรน่าไวรัสที่มีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ 20 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 10-30 นาที ภายหลังจากการฉีดพ่น 1613118269179ทางบริษัทฐานดีเอสเตทจำกัด ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อAnti-vivacious ภายในบริเวณอาคารโรงเรียนคลองต้นไทร เพื่อความมั่นใจและส่งมอบความรักให้กับลูกๆหลานๆ นักเรียน บุคลากร ครู ผู้ปกครอง ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มารับส่งบุตรหลานที่นี่อีกด้วย1613118263590

ด้านนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครประธานรับมอบและกล่าวขอบคุณ การจัดกิจกรรมวันนี้อีกทั้งยังมีผู้บริหารสำนักงานเขตทวีวัฒนา และ นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)1613118260903

นางสาวสายสุนีย์ มณีเติม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคลองต้นไทรและคณะครูให้การต้อนรับ โรงเรียนคลองต้นไทรเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีผลงานโดดเด่น มีการเรียนการสอนที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจัดสถานที่ส่วนหนึ่งให้นักเรียนตั้งแต่เด็กเล็กถึงป.6ได้มีกิจกรรม ปลูกผักสวนครัวโดยมีอาจารย์ที่ชำนาญเรื่องการเกษตร มาเป็นพี่เลี้ยงอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้นำผลิตผลมาขายในราคาถูกให้กับผู้ปกครองและชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงอีกด้วย

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »