ททท.นครนายกขอเชิญนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดาตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2559

ททท.นครนายกขอเชิญนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดาตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2559
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองสระแก้ว 195ททท.นครนายกร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจ.สระแก้ว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดป่าตะวันออกต้อนรับนักท่องเที่ยว…แอบดูราชินีแห่งแมลง “ผีเสื้อ” กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ท่องเที่ยวได้ในทุกเพศทุกวัย สระแก้ว 211ที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมค่อนข้างน้อยและได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดและมีคุณค่าที่เราสามารถค้นพบได้ด้วยตนเองจากผืนป่าธรรมชาติมรดกโลก เขาใหญ่ – ดงพญาเย็น “อุทยานแห่งชาติปางสีดา-ตาพระยา”สระแก้ว 227นายสุรศักดิ์ จ้ายจันทึก พนักงานการตลาด 6 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว เล่าให้คณะสื่อมวลชนได้ฟังว่าสระแก้ว 314 สำหรับผืนป่าตะวันออกเขตมรดกโลก “เขาใหญ่ – ดงพญาเย็น” อุทยานแห่งชาติปางสีดา – ตาพระยา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไม่มากนักใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงสระแก้ว 274 การเดินทางสะดวกสบาย ผืนป่าทั้ง 2 อุทยาน มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ และสัตว์นานาพันธุ์ เช่น ช้างป่า กระทิง เก้ง กวาง หมูป่า เสือ นกเงือก นกยูงสระแก้ว 239 รวมทั้งผีเสื้อหลากสีสันที่มีอยู่อย่างหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ของทุกปีและในปี 2559 ห้วงเวลาการจัดเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับอุทยานแห่งชาติปางสีดาสระแก้ว 286 ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปสู่ความมุ่งหมาย “เมืองผีเสื้อของผืนป่าภาคตะวันออก” โดยมีกิจกรรมสนับสนุนการจัดเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา สระแก้ว 245อาทิ  การจัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ โป่งผีเสื้อ อุทยานแห่งชาติปางสีดา กิจกรรมประกวดหุ่นผีเสื้อ ชมขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เส้นทางบริเวณเขตอำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว 272พิธีเปิดงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา กิจกรรมเดิน – วิ่ง แบ่งเป็น Fun Run 3 กิโลเมตร และ Mini Marathon 10 กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวเวลา 06.00 น. ของวันที่ 10 กรกฎาคม 2559สระแก้ว 229และ กิจกรรมจักรยานเสือภูเขา พิชิตจุดชมวิวปางสีดา เริ่มปล่อยตัวเวลา 08.00 น. ของวันที่ 10 กรกฎาคม 2559สระแก้ว 233 นักท่องเที่ยวจัดสรรวันว่างสัก 2 วัน จัดวางโปรแกรมเดินทางท่องเที่ยว ชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดสระแก้ว เริ่มต้นออกเดินทางแต่เช้าถึงอุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว 293พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ดูผีเสื้อ หยุดการเคลื่อนไหวสักนิดเพื่อชมความงามของแมลงปีกสวยแห่งผืนตะวันออกมีมากกว่า 400 สายพันธุ์ ชมน้ำตกงามนาม “ปางสีดา” และจุดชมวิว กม. 25 สระแก้ว 322นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา โทร. 0-3724-7948, 08-1862-1511สระแก้ว 319และ ททท. สำนักงานนครนายก โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. เปิดบริการทุกวันหรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com, www.facebook.com/tatnayokfan

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »