ททท.สมุทรสงครามร่วมกับจังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานมหกรรมกล้วยไม้ ปี 2558

ททท.สมุทรสงครามร่วมกับจังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานมหกรรมกล้วยไม้ ปี 2558    IMG_3904   นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย เกษตรจังหวัดนครปฐม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน , นายกสมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทยIMG_3916 และนางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมกล้วยไม้ นครปฐม 58 PNOHT580429001006107_29042015_111725โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร , สำนักงานเกษตรจังหวัด , องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน , อำเภอสามพราน , ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและท้องถิ่น , สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย , สหกรณ์ผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย และสมาคม ชมรมกล้วยไม้ต่างๆIMG_3929 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า เกาะดงเกตุ เพื่อสนับสนุนเผยแพร่การพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพของเกษตรกรตามมาตรฐานส่งออก มีช่องการจัดจำหน่าย มีรายได้เพิ่มขึ้นIMG_3903 นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการส่งออก อีกทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระหว่างกัน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกล้วยไม้คุณภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และส่งเสริมพัฒนาเกาะดงเกตุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดนครปฐมอย่างยั่งยืนIMG_3887

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการคมนาคมที่สะดวกสบาย การทำการเกษตรกรรม  การทำอุตสาหกรรมต่างๆ IMG_3937นอกจากนี้ยังมีกล้วยไม้สวยงามหลากหลายสกุล ไม่ว่าจะเป็น สกุลแวนด้า สกุลหวาย สกุลแคทลียา เป็นต้น ในการนี้ทางจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย สหกรณ์ผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมชมรมกล้วยไม้ต่างๆ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานสมุทรสงครามIMG_3935 จึงร่วมจัดงาน “มหกรรมกล้วยไม้ นครปฐม 58” ประจำปี 2558  ในระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กล้วยไม้สกุลต่างๆของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นIMG_3944 โดยภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้พบกับการประกวดกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ทั้งกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก กล้วยไม้ต้นในกระถาง (กล้วยไม้เดี่ยว) เช่น กล้วยไม้สกุลแวนด้า กล้วยไม้สกุลแคทลิยา ฯลฯ การจัดสวนโชว์ การจัดนิทรรศการกล้วยไม้ การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับกล้วยไม้ เช่น การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น การจัดดอกกล้วยไม้ในภาชนะ และการจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมายIMG_3930 การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้นและการจำหน่ายสินค้าเกษตรกว่า 80 ร้านค้าและการจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมชมหรือร่วมกิจกรรมเรียนรู้การปลูกดอกไม้ประเภทต่างๆ  และเลือกซื้อสินค้าภายในงาน  หรืออาจจะเลือกซื้อกล้วยไม้เป็นของฝากให้กัน  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสะดวกสบาย อีกทั้งยังไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยIMG_3947

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจทั่วไป สามารถเที่ยวชมและเลือกซื้อดอกกล้วยไม้ภายในงานมหกรรมกล้วยไม้ นครปฐม 58 ได้ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน สอบถามเส้นทางและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร.0 3425 9612  หรือ  ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0  3475  2847-8   e-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ TAT Call Center 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »