ททท.สำนักงานระยองขอเชิญร่วมงาน “ปั้นทราย…งานศิลป์…ถิ่นระยอง”ในวันที่ 8-10 เมษายน2559ณ บริเวณชายหาดน้ำริน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ททท.สำนักงานระยองขอเชิญร่วมงาน “ปั้นทราย…งานศิลป์…ถิ่นระยอง”ในวันที่ 8-10 เมษายน2559ณ บริเวณชายหาดน้ำริน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
www.Thainewsvision.com
ข่าว – ภาพ  พาฝัน ปิ่นทองระยอง 178      นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออกที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ มีชายหาดเลียบขนานยาวกว่า40 กิโลเมตร สำหรับงาน “ปั้นทราย…งานศิลป์…ถิ่นระยอง”ระยอง 124 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จัดแสดงประติมากรรมทรายรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น พยูน , ช้าง , ปลาโลมา , ปลาหมึกใต้สมุทร , ยีราฟ , คิงคอง ถึง 20 ตัว ระยอง 116โดยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ณ บริเวณชายหาดน้ำริน
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหาดแม่รำพึง บ้านเพ สวนสน วังแก้ว และแหลมแม่พิมพ์เป็นจำนวนมาก ระยอง 127โดยเขตบ้านฉาง มาบตาพุด ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กัน จึงมีกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่นี้ และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ทั้งชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ์ความงามระยอง 168 โดยชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ และการเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานในโรงงานในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมภูมิปัญญาและนำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นระยอง 095 เสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ระยอง 197    ททท.สำนักงานระยอง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจร่วมงาน “ปั้นทราย…งานศิลป์…ถิ่นระยอง” ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และจันทบุรี ได้ที่ ททท.สำนักงานระยอง โทรศัพท์ 038-655420-1 ทุกวันในเวลาทำการ หรือทาง 1672 (เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย)

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »